Titánia lovagjai

 

A KIÁLLÍTÁSON SZEREPLŐ DOKUMENTUMAINK

P 4 – Andrássy család – No. 29.

Deák Ferenc levele Andrássy Gyulához

P 4 – Andrássy család – No. 30.

Trefort Ágoston Andrássy Gyulához intézett levelének első oldala

P 4 – Andrássy család – No. 71.

Andrássy Manó Andrássy Gyulához intézett levelének első oldala

 

 P 4 – Andrássy család – No. 89.

Michael Gortschakoff levele Andrássy Gyulához
Gortschakoff tudatja Andrássyval, hogy a cár öt órára várja.  Andrássy 6 órai diner-én is ott szeretne lenni, de előre kimenti magát, ha egész napi rosszulléte miatt mégsem tudna megjelenni.

 

P 4 – Andrássy család – No. 98.

Lónyay Menyhért levele Andrássy Gyulához

 P 4 – Andrássy család – No. 139.

Falk Miksa levele Andrássy Gyulához

P 4 – Andrássy család – No. 145.

Heinrich Haymerle levele Andrássy Gyulához

 

 P 4 – Andrássy család – No. 167.

Jókai Mór levele Andrássy Gyulához
Az író levelében Rudolf főherceg Andrássynak adott megbízására utal, amely szerint a gróf feladata volt annak ellenőrzése, hogy az Osztrák-magyar monarchia írásban és képben című mű nem tartalmaz-e olyasmit, amit a főherceg nemkívánatosnak találna.

 P 4 – Andrássy család – No. 163.

Munkácsy Mihály levele Andrássy Gyulához

 

P 4 – Andrássy család – No. 182.

Simor János levele Andrássy Gyulához

P 4 – Andrássy család – No. 230.

Andrássy Gyula levele Erzsébet királynéhoz

 

Andrássy Gyula Ferenczy Idához intézett levelének első és utolsó oldala

P 4 – Andrássy család – No. 231.

Andrássy Gyula levele Ferenczy Idához
A rövid levél tartalma a hátlapon olvasható, valószínűleg már a levéltárban keletkezett feljegyzés szerint mindenképpen érdemes a figyelemre. 

 

P 4 – Andrássy család – No. 488.

Andrássy Gyula Andrássy Tivadarhoz intézett levelének első oldala

P 4 – Andrássy család – No. 597.

Ferenczy Ida levele Andrássy Gyulához

P 4 – Andrássy család – No. 599.

Ferenczy Ida Andrássy Gyulához intézett levelének első oldala

 

P 4 – Andrássy család – No. 606. és 607.

Otto von Bismarck Andrássy Gyulához intézett levelének első és utolsó oldala

Bismarck értesíti Andrássyt, hogy bár sokan ellenezték a tervet, mégis sikerült megszereznie Vilmos császár beleegyezését, vagyis Andrássy megteheti előterjesztését az osztrák-magyar és német megnemtámadási szerződés megkötése érdekében. Az ügyben további szóbeli egyeztetést javasol.

 

 

P 4 – Andrássy család – No. 609.

Ferenczy Ida levele Andrássy Gyulához

 P 4 – Andrássy család – No. 618.

Andrássy Gyula Ferenczy Idához intézett levelének első oldala

P 4 – Andrássy család – No. 621.

Andrássy Gyula feleségéhez intézett levelének első oldala

 
 

P 4 – Andrássy család – No. 481.

Albrecht főherceg levele Andrássy Károlynéhoz

 

R 90 – Kossuth Lajos iratainak időrendi része I. – No. 533.

Andrássy Gyula levele Kossuth Lajoshoz

 

N 45 – Privilegia recte articuli – Lad. H. – Fasc. 2. – No.1.
A kiegyezési törvények Ferenc József koronázásáról szóló törvénycikke

1867. május 29-én szavazta meg a magyar országgyűlés a Habsburg birodalom dualista átszervezéséről szóló kiegyezési törvények elfogadasát, amelynek eredményét az 1867. évi XII. törvénycikk tartalmazza. A Magyar Országos Levéltár a kiegyezési törvények három díszkötésű, kézzel írt, az uralkodó és a miniszterelnök saját kezű aláírásával, valamint a kancellária nagypecsétjével hitelesített példányát őrzi.