Esterházy Fényes Miklós és tündérvilága

Tegyen egy virtuális sétát a kiállításon Haydn "Kaiser" kvartettjének hangjai mellett!

A KIÁLLÍTÁSON SZEREPLŐ DOKUMENTUMAINK

Ez a térkép akkor készült, amikor az orosz csapatok elfoglalták Lublót. Ekkor Almásy Ignác tábornok követet küldött az oroszokhoz, és felszólította őket arra, hogy hagyják el a várost, mivel a lublói uradalom és a 13 város a magyar korona birtoka. 1769-ben, május-június hónap folyamán Sziléziától Erdélyig a monarchia valamennyi határára kitűzték a kétfejű császári sasos határjeleket. Magyarország határait mellén magyar címerrel díszített kétfejű sas jelezte. A sasos határjelek jól látszanak a kiállított térképen.
A 23 – Magyar Kancellária Levéltára – Litterae Consilii Regii Locumtenentialis – 1769 –Nr.1008.

A Theresianumot 1746-ban azzal a céllal, hogy a az osztrák örökös tartományokból való, köztisztviselői pályára szánt nemes ifjak számára megfelelő nevelést nyújtson. Az itt látható képgalériában a növendékek egyenruha-terveit. gyűjtöttük össze. Mária Terézia tetszését a lap alján olvasható sajátkezű feljegyzésének tanúsága szerint a 109. oldalon – az oldalszám a kép jobb felső sarkában van – szereplő terv nyerte el leginkább.
A 39 – Magyar Kancellária Levéltára – Acta generalia – 1777 / 2895. iktatószám

Mária Terázia 1766. december 29-én rendelte el Vas, Zala, Somogy, Baranya, Tolna és Sopron megyében az egységes urbárium bevezetését. Az úrbérrendezést 1767 és 1774 között hajtották végre.
Ide kattintva egy érdekes cikket olvashat az úrbérrendezésről.
C 13 – A Magyar Királyi Helytartótanács regisztratúrája –Benigna mandata – 1766. december 29.


Süttör község előljáróinak válasza az úrbéri kérdőpontokra a község úrbéri tabellájában.
C 59 – A Magyar Királyi Helytartótanács regisztratúrája – Departamentum urbariale – IV. Tabellae urbariales –Comitatus Sopron – Süttör

Mária Terézia levele Pálffy János nádorhoz Buda újjáépítése ügyében.
Ide kattintva megtekintheti a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak Buda 18. századi újjáépítésével kapcsolatos virtuális kiállítását.
N11 – Archivum palatinale comitis Johannis Pálffy – Fasc. 1. – No. 20.


Mária Terézia levele Albert herceghez a Bánság visszacsatolásával kapcsolatban.
N 13 – Archivum locumtenentiale Alberti ducis Saxoniae – Lad. 61. Fasc. 3. No. 7.


 

 

N 45 – Regnicolaris levéltár – Privilegia recta articuli – Lad. H. – Fas. 4. – No.22.
A nagyszombati egyetemi karok pecsétje.
Az egyetem alapításáról részletesen itt olvashat.

 

A fertődi Esterházy kastély kaszkádjának tervei.
T 2 – No 1542. és No 1543.