Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei 1950. február 25.–1952. augusztus 14.

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei 1950. február 25.–1952. augusztus 14.
A
Magyar Országos Levéltár segédletei 11/3.
Összeállította: Haász Réka–Katona Klára–Kurecskó Mihály–Szűcs László–G. Vass István.
Budapest, 2005.

A kiadvány a második világháború utáni években tartott minisztertanácsi ülések napirendi pontjaink áttekintéséről korábban megjelent két kötet folytatása: Az 1950. február 25. és 1952. augusztus 14. közötti időszakról, azaz Dobi István harmadik és negyedik összetételű kormányának üléseiről felvett minisztertanácsi jegyzőkönyvekről ad tájékoztatást. A feldolgozott 120 ülésen 2229 napirendi pontot tárgyalt meg a minisztertanács. Ekkora már azonban a Magyar Dolgozók Pártja teljesen magához ragadta a hatalmat, és az egypártrendszer keretei között az Országgyűlés, valamint a minisztertanács is a kommunista párt által hozott határozatok adminisztratív lebonyolítását, elintézését szolgálta. Ennek ellenére a több mint 150 törvény és törvényerejű rendelet, továbbá 500 minisztertanácsi rendelet és határozat jelentős támpontot nyújtanak a kutatók számára. A napirendek lajstroma itt is a korábbi két kötetben megszokott elvet követi, valamint gondosan elkészített mutatók (tárgymutató, személynevek, földrajzi nevek, valamint rendeletszámok mutatója) segítik a kutatók munkáját.

Letölthető pdf formátumban itt.