Az államosítás előtt működött textil-, szőrme- és bőripari vállalatok repertóriuma.

Az államosítás előtt működött textil-, szőrme- és bőripari vállalatok repertóriuma.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 14.
Összeállította: Sipos Antalné.
Budapest, 2005.

 

A textil-, szőrme-, bőripari vállalatok repertóriuma a három iparág államosítás előtti működése során keletkezett és fennmaradt levéltári dokumentumairól ad rövid áttekintést a magyar gazdaság e nagyon heterogén területéről. A Magyar Országos Levéltárban őrzött iratanyag hiányos és töredékes, de részleteiben és összetételében átfogó képet ad a hazai textil-, szőrme-, és bőripar – elsősorban a két világháború közötti korszakbeli – fejlődéséről, legkiemelkedőbb képviselőinek tevékenységéről. A repertórium nem csak a vállalat-, hanem a társadalom-, a gazdaság- és a technikatörténet kutatói is nagy haszonnal forgathatják. Terjedelmükben és forrásértékükben legjelentősebbek a 20. század elején alapított, de már akkor nagy múltra visszatekintő vállalatok (Goldberger Sámuel Ferenc és Fiai Rt., a Magyar Pamutipar Rt., Wolfner Gyula és Társa Rt., Pannónia Báránybőr-nemesítő és Kereskedelmi Rt., valamint a Kender-, Juta és Textilipari Rt.) iratai. A repertórium bevezetője sokrétűen ismerteti a három ipari ágazat történetét: technológiai fejlődését, a gyári nagyipar kialakulását, a magyar könnyűipar fellendülését gátló gazdaságpolitikai tényezőket, a konjunktúra éveit és az egyes technikai eljárásokat is. Utal arra, hogy az egyes szervezeti egységek iratanyagában milyen témájú iratot találunk, mely állagok forrásértéke a legjelentősebb. Az iratanyag a vállalatok vezető szerveinek (közgyűlés, igazgatóság, ügyvezető igazgatóság) és az egyes osztályok iratainak állagaira bomlik, amely jól tükrözi a vállalatok szerkezetét. Az állagok tételeit a szerkesztők kisebb témakörökbe csoportosítják. Megadják minden egyes szervezeti egység pontos raktári jelzetét, és az állagokban őrzött iratok keletkezésének -tól -ig határát.

Letölthető pdf formátumban itt.