Az államosítás előtt működött ásványolaj-finomító vállalatok repertóriuma.

Az államosítás előtt működött ásványolaj-finomító vállalatok repertóriuma.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 9.
Összeállította: Sipos Antalné.
Budapest, 2003.

A 19. század nagy felfedezései közé tartozott az új energiahordozó, a kőolaj. A nyersolajból sokféle terméket állítottak elő: benzint, petróleumot, gázolajat, pakurát, aszfaltot, szurkot, kenőolajokat, paraffint, bitument, kátrányt, gépzsírokat, kocsikenőcsöket, gyógyászati- és növényvédelmi cikkeket stb. Magyarország sem nélkülözhette ezeket a termékeket, ezért az ásványolaj-finomítás már a 19. század közepén megindult, amikor még nem bányásztak ásványolajat. A termékek iránti kereslet, az állami kedvezmények és a gazdasági fellendülés a nagy külföldi olajtársaságok számára is vonzerőt jelentett. 1907-től az amerikai Vacuum Oil Co., 1925-től az angol–holland Shell Kőolaj Rt. magyarországi vállalatai jutottak vezető szerephez a kőolaj-feldolgozó iparban.

A hazai nyersanyag, a Zala megyei olajmezők felfedezése, a Magyar–Amerikai Olajipar Rt. megalakulása (1938) után az ásványolaj-finomítók termelése megsokszorozódott, a legdinamikusabban fejlődő iparággá vált. A külföldi alapítású cégek mellett megjelent az állami tulajdonú Magyar Olajművek Rt.

Az olaj bányászatát és feldolgozását az állam szigorú kontroll alatt tartotta, a vállalatok egy részét kincstári kezelésbe vette. A második világháború idején megnőtt a német befolyás, ezért 1945 után az ipar jelentős része szovjet tulajdonba került. A Magyar–Amerikai Olajipar Rt. vezérigazgatója elleni szabotázs-pert követően a finomítók amerikai és angol–holland tulajdonosai is kivonultak az országból.

A három nagyvállalat (Shell, Vacuum, Magyar Olajművek Rt.) iratanyaga jelentős terjedelemben fennmaradt. Sajnos, a 19. század közepétől működött finomítók iratanyaga hiányosan került levéltári őrizetbe. A fennmaradt iratanyag a második világháború gazdaságtörténetének értékes forrásait foglalja magában.

Letölthető pdf formátumban itt.