Az Állami Egyházügyi Hivatal iratanyagának jegyzékei, I. Adattár.

Az Állami Egyházügyi Hivatal iratanyagának jegyzékei, I. Adattár.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 17.
Összeállította: Dr. Kisasszondy Éva
Budapest, 2005.

Az országgyűlés 1951 tavaszán hozta létre az Állami Egyházügyi Hivatalt mint olyan szervet, „amely alkalmas a klérus tevékenységének hivatali ellenőrzésére és részben politikai irányítására”. Ennek Adattárában azokat a kiadványokat gyűjtötték, amelyek háttéranyagként szolgáltak a hivatal munkatársai számára napi munkavégzésük során.

Az Állami Egyházügyi Hivatal Adattárának anyaga a szervezet 1989. évi megszüntetése után több évvel, 1992-1998 között került a Magyar Országos Levéltárba.

A repertórium szerkezete követi az Adattár felépítését. A részletes tartalomjegyzéket a kiadványok felsorolása követi minden azokkal kapcsolatos, megállapítható és fellelhető információval együtt. A kötetet személynévmutató egészíti ki. 

 

Letölthető pdf formátumban itt.