2007. 2. szám

 

2007. 2. szám –Tartalomjegyzék


Horváth Richárd: Középkori oklevelek publikálása Magyarországon 1991–2004 között (Szövegközlések és regeszták)   3
Közlemények 
Fedeles Tamás: Egy Jagelló-kori humanista pályaképe: Csulai Móré Fülöp (1476/1477–1526)       35
Kenyeres István: A Habsburg Monarchia katonai kiadásai az udvari pénztár és a hadi fizetőmesterek számadásai alapján, 1543–1623. Adalékok a török elleni küzdelem finanszírozásának történetéhez85
Urbán Aladár: Batthyány Lajos pozsonyi miniszterelnöki irodája 139

Strassenreiter Erzsébet: Kéthly Anna harca a „magyarügyért” (1956. november 4.–1957. szeptember)

151

Baráth Magdolna: A Gazdasági Bizottság 1956–1957-ben

213
Forrásközlések

Dominkovits Péter: Egy soproni kereskedő hódoltsági üzleti kapcsolatai, 1559–1606

Irodalom

253
Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények.. Főszerk.: Ujváry Gábor. Fel. szerk.: Kerekes Dóra. Budapest, 2006. (Ism.: Laczlavik György) 295
Tanulmányok Pest megye múltjából. Szerk.: Halász Csilla–Tóth Judit. Sorozatszerk.: Héjjas Pál. Budapest, 2006. (Tanulmányok Pest megye múltjából, 11.) (Ism.: Katona Csaba)298
Árpád Von Klimó: Ungarn seit 1945. Göttingen, 2006. (Ism.: Szabó Csaba)       303
In memoriam 
Kosáry Domokos (1913–2007) 309
Kubinyi András (1929–2007)    311
Díjazottjaink

315