2007. 1. szám

 

2007. 1. szám – Tartalomjegyzék

Tyekvicska Árpád: Gondolatok a magyar levéltárügy jövőjéről   3
Közlemények 
Gerics József–Ladányi Erzsébet: Bartolus de Saxoferrato 14. századi jogtudományi tevékenysége. Jelentősége korunkban       63
Guszarova, Tatjana Pavlovna: A „telhetetlen” Ebeczky. Egy 17. századi kamarai hivatalnok karrierjének története 73
Szabó András Péter: Beszterce város levéltárának történetéhez 99
Forrásközlések 
Gecsényi Lajos: I. Ferdinánd udvarmesterének levelei Augsburg városához az 1527. évi magyarországi hadjárat eseményeiről 129
Hermann Róbert–Molnár András: Batthyány Lajos gróf kiadatlan levelei és egyesületi felhívásai, nyilatkozatai, 1824–1847  143
Vélemény 
Nagy Sándor: Adatbázisépítés és forráskiadás. Hozzászólás Ress Imre írásához        173
Irodalom 
Georg Scheibelreiter: Heraldik. Wien–München, 2006. (Ism.: Bertényi Iván177
Neumann Tibor: A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században. Győr, 2007. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 5.) (Ism.: Laczlavik György)    181
Tóth Árpád: Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. Budapest, 2005. (Ism.: Katona Csaba184

Somogyi Éva: Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiában. Budapest, 2006. (Ism.: Kozári Mónika) 194
Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban. Dokumentumok (1941–1953) Főszerk.: Varga Éva Mária. Moszkva–Budapest, 2006. (Ism.: Szakály Sándor197

A snagovi foglyok. Nagy Imre és társai Romániában. Iratok. Összeáll., a jegyz. és a bev. tanulmányt írta: Baráth Magdolna–Sipos Levente. Budapest, 2006. (Ism.: Honvári János202
Beszámoló 
Jelentés a Magyar Országos Levéltár 2006. évi tevékenységéről 211
In memoriam
Balogh István  (1912–2007)239
Gerics József  (1931–2007) 242

Tirnitz József  (1926–2007)  245