2006. 1. szám

 

2006. 1. szám – Tartalomjegyzék

A 250. évforduló


Benedek András: A 250 éves Magyar Országos Levéltár

3

Peter Kartous: A Magyar Országos Levéltár jubileumára

7

Lorenz Mikolezky: Ünnepi köszöntő a 250 éves Magyar Országos Levéltár tiszteletére

10

Közlemények

 

Ress Imre: Digitális forráskiadás vagy elektronikus mutatózás? (A kora újkortól az államszocializmus végéig keletkezett tömeges forrásanyag közzétételének magyar gyakorlata)

13

Gerics József: Oklevél-értelmezési kérdések és alkotmánytörténeti következményeik a 13–15. századi Magyarországon

33

Pajkossy Gábor: A Polizeihofstelle magyar vonatkozású iratai, a Takáts Sándor gyűjtemény és a történeti kutatás

49

Bertényi Iván: XVI. Benedek pápa címere. Új fejezet a pápai heraldikában?

73

Forrásközlések

 

Kertész Balázs: Az Országos Széchényi Könyvtár MNY 64. jelzetű nyelvemlékéről

91

Molnár Antal: Murin András jezsuita szerzetes szekszárdi útinaplója 1710-ből

105

Irodalom

 

Lakos János: A Magyar Országos Levéltár története. Budapest, 2006. 538 o. (ismerteti: Blazovich László)

141

Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Studia Professoris–Professor Studiorum. Szerk. Almási Tibor–Draskóczy István–Jancsó Éva. Budapest, 2005. 414 o. (ismerteti: Bárány Attila)

145

Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Budapest, 2005. 508 o. (ismerteti: Fejérdy András)

154

Majtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás” és „új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után. Budapest, 2005. 266 o. (ismerteti: Katona Csaba)

158

Beszámoló


Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 2005. évi tevékenységéről

163

In memoriam


Borsa Iván (1917–2006)

191