2005. 2. szám

 

2005. 2. szám – Tartalomjegyzék

Déri Balázs: „… tenui pendentia filo …” Ovidius-distichon egy Árpád-kori oklevélben

5

Krisch András: Adalékok a franciák magyarországi jelenlétéhez. A francia megszállás Ruszton 1809-ben

13

Garadnai Zoltán: Franciaország és Kelet—Európa kapcsolatai a „békés egymás mellett élés”-től az „enyhülés” kezdetéig (1958—1962)

23

 

Források


Kruppa Tamás: Okmányok és iratok a tizenöt éves háború időszakából (1594–1597)

51

Guszarova, Tatjana: A 17. századi magyar országgyűlések résztvevői

93

Strassenreiter Erzsébet: Peyer Károly emigrációs levelezése politikus társaival (1948–1956)

149

Baráth Magdolna–Feitl István: Szovjet–magyar csúcstalálkozó 1953. december 3–4-én

253

 

Irodalom


Fejér Tamás–Rácz Etelka–Szász Anikó: Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei Kolozsvár, 2003. 228 o. (Erdélyi Történelmi Adatok VII. 1.) (ismerteti: Guitman Barnabás)

269

Erdélyi Gabriella: I. Ferdinánd és Thurzó Elek levelezése 1526–1532. Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése (Források a Habsburg–magyar kapcsolatok történetéhez) I. 1526–1532 Közreadja és a bevezető tanulmányt írta: Erdélyi Gabriella. Budapest, 2005. 455 o. (Lymbus kötetek 1.) (ismerteti: Varga Szabolcs)

271

Molnár Antal: Mezőváros és katolicizmus. Katolikus egyház az Egri Püspökség hódoltsági területein a 17. században. Budapest, 2005. 322 o. (METEM Könyvek, 49.) (ismerteti: Dominkovits Péter)

274

Horváth Richárd: Győr megyei hatóságának oklevelei (1318-1525). Győr, 2005. 162 o. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, fel-dolgozások, 1.) (ismerteti: Szende László)

280

 

In memoriam


Bélay Vilmos

285

Tóth István György

287

Kálniczky László

289

 

Díjazottak

291