Urbáriumok és összeírások a Magyar Országos Levéltárban


Az „Urbaria et conscriptiones” (Urbáriumok és összeírások) a Magyar Országos Levéltár fondjai közül az egyik legismertebb. Az iratanyag 1527. és a 19. század közötti időszakban keletkezett urbáriumokból, úrbéri összeírásokból, birtok- és vagyonbecslésekből áll. Az irategyüttes a paraszti közösségek dokumentumai mellett számos olyan forrást őriz, amely a gazdaság-, a társadalom, a hely-, a család- és a mentalitás-, sőt a politikatörténet kutatásához elengedhetetlen és fontos adatokkal szolgál. Gazdasági- és társadalomtörténeti, valamint helytörténeti szempontból igen fontos forrásanyag feldolgozását a Magyar Mezőgazdasági Múzeum munkatársai Wellman Imre, az akkori főigazgató-helyettes irányításával kezdték meg 1963-tól. A feldolgozás és annak revíziója 1993-ra lezárult, ám az eredeti tervnek megfelelően a számítógépes adatbázis nem készült el. A Magyar Országos Levéltár CD-kiadványa e feldolgozás teljes anyagát tartalmazza.