Kamarai térképek

A Magyar Országos Levéltár Térképtára I. Kamarai térképek 1747-1882

A DVD-kiadvány az S 11 törzsszám, a Kamarai térképek állagát tartalmazza. Ezeket a térképeket a Magyar Kamara különféle irategyütteseiből emeltek ki, így az eredetileg az egyes térképekhez tartozó iratok a Magyar Kamara (E szekció) levéltári iratai között találhatók meg.

I. Ferdinánd 1528-ban állította fel - osztrák mintára - a Magyar Kamarát, amelynek hatásköre a kincstári javak kezelésére terjedt ki. A térképek tartalma a feladatok sokrétűségét tükrözi: a kincstári birtokok felmérése, határmegosztási térképek, telepítésre vonatkozó, bánya-, erdőgazdálkodáshoz, só-, vám-, harmincadjövedelmek adminisztrációjához kapcsolódó térképek egyaránt fellelhetők e gyűjteményben. A kamara feladata volt a kincstári uradalmakban folyó építési, vízépítészeti, vízrendezési, gátépítési, földmérési munkálatokkal kapcsolatos ügyek intézése is. A kamarai birtokok összeírását 1762-ben rendelet írta elő, a településekről készült részletes összeírásokhoz számtalan térképet (úrbéri térképek) csatoltak.