Esterházy térképek és tervrajzok

A Magyar Országos Levéltár Térképtára III. Az Esterházy és Eszterházy családok térképei, tervrajzai. Budapest, Arcanum, 2009. 2 DVD-ROM

A Magyar Országos Levéltár Térképtára sorozat III. kötete a családi fondokból kiemelt térképek egy részét, mégpedig az Es(z)terházy család hercegi és grófi ágainak levéltáraiból kiemelt térképek és tervrajzok többségét tartalmazza. Így a térkép- és tervtár S 16, S 18, S 69, S 91, S 98, S 152 és T 2, T 31, T 32, T 59, T 65, T 96 törzsszám alatt nyilvántartott állagainak digitális felvételei, valamint egy adatbázisban a térképek és tervrajzok rövid leírásai kerültek a DVD-re. Az Eszterházy család pápai ágának 18. századi hatkötetes birtokkönyvét - virtuálisan egyesítve - is teljes anyagában adjuk közre, mert a Gróf Eszterházy Károly Kastély- és Tájmúzeumban őrzött V. kötet felvételei - a múzeum előzékenységéből és engedélyével - is megtalálhatók a DVD-n.

A 18-19. századi térképek az egykori Esterházy-uradalmak területeit, elsősorban Sopron, Somogy, Tolna, Zala, Bihar, Veszprém, Komárom, Győr és Fejér megyei településeket ábrázolnak, és a birtokigazgatás során keletkeztek. Így - tematikájukat tekintve - birtok-, határ-, mezőgazdasági, erdő-, vízrendezési, úrbéri és úttérképek teszik ki a gyűjtemény nagy részét. Készítőik között szerepelnek uradalmi, kamarai, katonai és megyei mérnökök is, mint például Bőhm Ferenc, Beszédes József, Hegedűs János Nepomuk, Karpe Mihály, Krieger Sámuel, Maynzeck Henrik és Szenft András. A tervrajzok az egyes Esterházy-paloták és uradalmi gazdasági épületek történetéhez nyújtanak értékes információkat.