Az 1715. évi országos összeírás


A feudalizmus kori Magyarország első országos jellegű, széles körű adatgyűjtésre támaszkodó és viszonylag pontos összeírásai a 18-19. században (1715., 1720., 1828.) készültek. (A II. József által elrendelt, az előbb felsoroltaknál jóval pontosabbnak ígérkező összeírást töredékes volta miatt nem soroljuk ezek közé.) Elsősorban az állami adók hatékonyabb behajtását segítették, de már tetten érhetők bennük a 18. században elterjedt tudományágak (közgazdaságtan, statisztika stb.) hatásai is. Ezek az ismeretek adták az alapját azoknak a 18. századi, felvilágosult abszolutista gazdaság- és társadalompolitikai intézkedéseknek, amelyek jelentős hatással voltak az ország történetére, és későbbi gazdasági és társadalmi viszonyaira.
Az összeírások viszonylag pontos képet adnak az ország gazdaságáról és rendi társadalmáról, emellett fontos adatokkal szolgálnak a hely- és családtörténeti témákban kutatóknak is, hiszen a korabeli nem nemes személyekről más forrásból alig-alig rendelkezünk információkkal.

A kiadvány az összeírások lapjainak digitalizált képeit tartalmazza. A kutatást az adatbázisban szereplő helység- és személynevek mutatója segíti.