ÁROP-1.A.4-2012-2012-0013

 

Az új Magyar Nemzeti Levéltárban vezetett hiteles és tájékoztatási célú nyilvántartásokkal összefüggő migrációs és adattisztítási feladatok (ÁROP-1.A.4-2012-2012-0013)

A Magyar Nemzeti Levéltár az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében „Az új nemzeti levéltári szervezet alapnyilvántartásaival összefüggő migrációs és adattisztítási feladatok” címmel projektet valósít meg.

A projekt adatai:

Pályázó: Magyar Nemzeti Levéltár (MNL)
Szerződő fél: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Támogató) képviseletében eljáró MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
Operatív program neve: Államreform Operatív Program (ÁROP)
Pályázat azonosító száma: ÁROP-1.A.4-2012-2012-0013
A projekt megvalósítási helyszínei: Budapest és az MNL megyei tagintézményei
A projekt költségvetése: 99 521 702.- Ft
A támogatás intenzitása: 100 %
Projektkezdés: 2013. május 2.
Projekt lezárása: 2014. június 30.

A projekt célja:

A projekt elsődleges célja az új Magyar Nemzeti Levéltár hiteles nyilvántartásának a megteremtése. Ehhez kapcsolódó cél a jelenlegi széttagolt (megyei) levéltári nyilvántartási rendszer konszolidálása az Elektronikus Levéltár (EKOP-1.2.8-08-0001) projekt során kialakított levéltári rendszerbe, illetve az adatminőség párhuzamos javítása és annak fenntartása.

Másodlagos cél, a megyei levéltáraknál felhalmozott, a levéltári nyilvántartási rendszereket kiegészítő tájékoztatási célú segédlet adatbázisok integrációjának az előkészítése annak érdekében, hogy az integráció egy későbbi projekt keretében megvalósulhasson.

A projekt főbb feladatai:

• A megyei levéltári nyilvántartások adatbázisainak egységesítése az Elektronikus Levéltár projekt során kialakított rendszer követelményeinek megfelelően. Ennek érdekében megtörténik:
   A megyei levéltári nyilvántartások adatbázisainak felmérése és elemzése (technológiai alapok, adatstruktúra, adatformátum, adattartalom);
   A megyei levéltári nyilvántartások adatbázisai megfeleltetése és az adatbázisok migrációjának tervezése az Elektronikus Levéltár projektben kialakított új adatstruktúrába;
   Adatminőség javítás tervezése;
   A megyei levéltári nyilvántartások adatbázisai migrációjának és párhuzamos adattisztításának elvégzése (automatizmusokkal és kézi adattisztítással)

• A levéltári nyilvántartási rendszereket kiegészítő tájékoztatási célú segédlet adatbázisok integrációjának megtervezése, amely alapján az integráció egy későbbi, külön projekt keretében végrehajtható. A feladatok az alábbiak:
   A tájékoztatási célú segédlet adatbázisok és azokon belüli törzsadatok felmérése és elemzése;
   Egységes adatbázis szerkezet tervezése a tájékoztatási célú segédlet adatbázisok későbbi integrálásához;
   Törzsadatok egységesítésének, integrált kezelésének megtervezése.

• Névtér adatbázisokat kezelő szoftver fejlesztésének beszerzése: az Elektronikus Levéltári rendszer funkcionalitásának továbbfejlesztéseként a Névtér adatbázisokat (Személynevek, Testületek, Helységnevek) kezelő szoftver funkcionalitásának bővítése.

 

 

 

 


  

 

Képek a projekt 2014. június 19-én megtartott zárórendezvényéről