Napbaöltözött Asszony

2013.12.20.
Az ezúttal közölt iratok érdekessége nem a tartalmukban, hanem a hordozóanyagukban rejlik. Karácsony alkalmából Szűz Máriát ábrázoló 17. századi vízjeleket teszünk közzé.

A Napbaöltözött Asszony fogalmával először a Bibliában, a Jelenések Könyvében találkozunk. „Mert Én aki megteremtettem az Eget és a benne lévőket, a Földet és a rajta lévőket, a Tengert és a benne lévőket, mindenek fölé helyeztem Őt. A Mennyország királynője, mindenkor a Magasságbeli trónja előtt áll... Az Ő neve: világosságba öltözött. Hajtsa meg előtte térdét az egész világ, aki Isten Anyjának szent nevét viseli."


Kultuszát hazánkban Gellért püspök alapozta meg. Az 1015. augusztus 15-i Nagy Boldogasszony napi ünnepi prédikációjának témájául az Apokalipszis Asszonyát választotta. Ez alkalommal találkozott először István királlyal is, aki uralkodása alatt több templomot építetett Mária tiszteletére. Halála előtt országát a Szent Szűz oltalmába ajánlotta. Máriának mint az ég királynőjének, védelmét kérte nemzetére.


Mária tiszteletének széleskörű elterjedése hazánkba szent királyunk idejében kezdődött. A következő évszázadok folyamán számos olyan egyházi műalkotás készült, melyek Máriát ábrázolják. Koronáját gyakran tizenkét csillag alkotja, vagy alakját csillagos égbolt veszi körül. A napsugárral körül vett, a gonoszt szimbolizáló, démonfejű negyedholdon, holdsarlón álló, egyik karján a kisded Jézussal, másikban jogarral ábrázolt Istenanya szobrokat Erdélyben (többek között Csíksomlyón), a Felvidéken, a jómódú szászok által lakott települések templomaiban, azok szárnyas oltárain ma is láthatjuk.

Szepesi Kamara regisztratúrája Repraesentationes, informationes et instantiae (E 254) 1686. szeptember No. 52

 

 Szepesi Kamara regisztratúrája Repraesentationes, informationes et instantiae (E 254) 1685. március No. 55

A Napbaöltözött Asszony azonban nem csak templomokban, hanem a merített papírokon, vízjelként is feltűnik. Eddigi kutatásaim folyamán lengyel, litván és orosz kutatók cikkeiben és az általuk kiadott vízjelgyűjteményekben ismertetett Napbaöltözött Asszonyokkal találkoztam. A hazai és külhoni kutatásaim alapján azt tapasztaltam, hogy, Litvániában és Lengyelországban először1680, másodszor 1780 körül, míg Magyarországon 1682 körül jelentek meg a Napbaöltözött Asszonyt ábrázoló vízjelek.

A lengyel kutatók által összegyűjtött és közölt vízjelek, illetve változatainak száma több száz. Ezek és más nemzetiségű kutatók szintén segítették a témakör jobb megismerését. Laucevicius a 15-18. századi litván papírgyártást bemutató kötetében 165 darab Napbaöltözött Asszony-vízjelet közöl.

Amikor a Szepesi Kamara leveleinek részletes vizsgálatakor évről évre haladva az 1685-ös esztendőig eljutottam meglepetéssel tapasztaltam, hogy számos, hazánkban eddig ismeretlen, nagy, majd közepes és kisebb méretű vízjelet találtam. Ezek egy része a Laucevicius által közöltekkel közel azonos. Más részük litván vízjelkutató kollégánknál valamivel több változatot, más méretet, vízjelállást, és más monogramot is tartalmaz.1687-ig egyre több, majd 1692-ig egyre kevesebb vízjellel találkoztam. Eddig 82 darab vízjelet sikerült lerajzolni.

 

A leveleket azokból a vármegyékből és helységekből küldték, amelyek a Szepesi Kamara fennhatósága alá tartoztak. A legtöbb levelet Szendrő városából érkezett, mely 1613 és 1660 között Borsod vármegye székhelye volt. Itt tartották a megyegyűléseket, miközben, a hadi események következtében a vár és a város többször gazdát cserélt . Arra a kérdésre , hogy miért csak 6-8 évig használták ezeket a vízjeleket, nem tudok egyértelmű választ adni . Nem az egyetlen olyan vízjel, melyet eddig nem ismertünk, és amely rövid időre fel-, majd végleg eltűnt. A nagyszámú vízjeles papír azonban arra enged következtetni, hogy ezek a papírok Magyarországon működő papírmalomban, valószínűleg Kassán készültek.

 

 

 

 Szepesi Kamara regisztratúrája Repraesentationes, informationes et instantiae (E 254) 1685. április No. 55

 

 

 

Utolsó frissítés:

2015.08.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges