Protestáns iskolák forrásai

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helytörténészek I. találkozója alkalmából a levéltár digitalizált iskolai évkönyvekből készített virtuális kiállítást.

2017-ben a reformáció 500 éves évfordulójára emlékezünk, ezért választásunk protestáns iskolai iratokra, a nyíregyházi evangélikus gimnázium levéltárunkban őrzött, 1880 és 1895 közötti értesítőire esett.

A középfokú oktatás Nyíregyházán 1806-ban, az evangélikus egyház által fenntartott ún. professzori iskolában indult meg. Ez az iskola gimnáziumi előkészítő volt, 1861-től négyosztályos algimnázium lett. A város lakosainak áldozatkészsége is hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény továbbfejlődjön és 1875-től Nyíregyházi Ágostai Hitvallású Evangélikus Hatosztályú Gimnázium, 1887-től pedig nyolcosztályos főgimnázium lehessen.

A nyomtatásban megjelent értesítők becses kultúrtörténeti és helytörténeti források. Sokoldalúan tájékoztatnak az iskolák tevékenységéről, belső életéről, tanárokról és diákokról. Az adott iskolai évhez köthető statisztikájuk és névanyaguk jól használható az iskolatörténet és a helytörténet iránt érdeklődő kutatók számára.