Veszprém megye anyakönyvi kerületei (1895-1973)

Veszprém megye anyakönyvi kerületei adatbázisa 1895-1973:

http://www.veml.hu/leveltar/id-116.html

Adatbázisunkban kísérletet teszünk arra, hogy Veszprém megye közigazgatási változásait és vezető tisztségviselőit községi szinttől a megyei szintig a modern kor követelményeinek megfelelően mutassuk be. Terveink szerint az 1945. évi állapotból kiindulva szeretnénk eljutni a jelenlegi állapotig mind a közigazgatás szervezeti változásai, mind a megyei archontológia tekintetében. Alapforrásul és kiindulópontul a Veszprém Megyei Levéltár kiadványainak sorában 1982-ben megjelent Fejes Imre „Veszprém megye közigazgatási beosztásai és tanácsi vezetői (1945-)1950-1981” című kötete szolgált. Munkánk első szakaszában az 1945. január 1. és 1981. december 31. közötti időszak közigazgatási változásait, valamint az 1950 és 1981 között funkcionáló tanácsi tisztségviselők adatait dolgoztuk fel. Az adatfeltöltés következő szakaszában 1990-ig szeretnénk eljutni, majd az 1990 utáni új közigazgatási beosztások és tisztségviselők adatait összegyűjtve szándékozunk az adatbázist élővé tenni és frissen tartani. A későbbiekben terveink között szerepel, hogy az 1950 előtti korszakot is feldolgozzuk és beépítsük az adatbázisba. Az adatbázishoz különböző időmetszetekből származó digitális megye-térképeket fogunk csatlakoztatni.

Levéltári források:
- a Veszprém Megyei Levéltárban őrzött megyei tanácsi, járási tanácsi és községi tanácsi fondok iratai: tanácsülési és vb-ülési jegyzőkönyvek, nyilvántartások

Szakirodalom:
- FEJES Imre: Veszprém megye közigazgatási beosztásai és tanácsi vezetői (1945-)1950-1981. Veszprém, 1982.
- ZONGOR Gábor (szerk.): Forradalom és tanácsok. Adalékok Veszprém megye közigazgatás történetéhez (1956) (1982-1990). Veszprém, 2000.
- PETRIKNÉ VÁMOS Ida: A magyar településhálózat területszervezési változásai 1945 és 1990 között. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 1996. (Levéltári módszertani és oktatási füzetek 1.)
Az adatbázist készítették a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara Villamosmérnöki és Informatikai Rendszerek Tanszékének munkatársai.

AZ ADATBÁZIS ELKÉSZÍTÉSÉT A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUMA TÁMOGATTA.