Bevezető

A Veszprém Vármegyei Levéltár illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének felügyeletével kapcsolatos tudnivalók

A Veszprém Vármegyei Levéltár a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, 1995. évi LXVI. törvény (továbbiakban és a kapcsolódó dokumentumokban Ltv.), az előbbi jogszabály végrehajtására kiadott, a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló, 10/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet (továbbiakban és a kapcsolódó dokumentumokban 10/2002) és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló, 335/2005. (XII. 29.) Kormány rendelet (a továbbiakban és a kapcsolódó dokumentumokban 335/2005) alapján ellátja az illetékességi körébe tartozó közfeladatot ellátó szervek és tartósan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok iratkezelésének felügyeletét.  A köziratok védelmével kapcsolatos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit az alábbi hivatkozásra kattintva, kigyűjtve olvashatják: köziratok védelme.

Levéltárunk honlapjának „iratkezelés felügyelete” menüpontja alatt olyan útmutatókat, dokumentum mintákat, jogszabály kivonatokat helyeztünk el, melyek által a szervek iratkezelésének mindazon eseményeivel kapcsolatban, ahol a levéltár gyakorolja felügyeleti jogkörét, segítséggel tudunk szolgálni. A jegyzőkönyv és szabályzat mintákban kitalált adatokat alkalmaztunk, ezek értelemszerűen behelyettesíthetők az egyes szerveknél valóban előforduló adatokkal. A dokumentumokat a közöttük történő könnyebb eligazodás céljából az iratkezelés felügyeletének négy mozzanata köré csoportosítottuk, ezek a következők:

– Iratkezelési szabályzatok, irattári tervek véleményezése

– Szervellenőrzés

– Levéltári iratátadás

– Selejtezés ellenőrzés

(A címekre kattintva elérhető az adott területtel kapcsolatos ismertető, majd onnan a kapcsolódó segédanyagok)

Az alábbi hivatkozásra kattintva, a Kormányzati Iratfelügyeleti Központ által összegyűjtött, a szerveknél az iratkezeléssel kapcsolatosan leggyakrabban előforduló hibákról olvashatnak: köziratok kezelésével összefüggő hibák.

A levéltárunk illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének felügyelete, a Veszprém Vármegyei Levéltár gyűjtőterületi csoportjához tartozik. Amennyiben olyan kérdésük van, melyre a honlapunkon elhelyezett dokumentumokat alaposan tanulmányozva sem találtak választ, úgy forduljanak a fent említett csoport vezetőjéhez, Karika Tímeához a karika.timea@mnl.gov.hu e-mail címen, illetve a 70/457–7882 telefonszámon keresztül.

Reméljük, hogy a honlapunkon közzétett dokumentumokkal hozzájárulunk az Önök esetleges –iratkezelési tevékenységgel kapcsolatos– kérdéseinek tisztázásához.