Levéltár-pedagógia

Levéltár-pedagógia az MNL Veszprém Megyei Levéltárában

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára az intézményben őrzött történeti iratokat az oktatás és közművelődés területén minél szélesebb körben, szakmai igényességgel és nyitottsággal szeretné megosztani az érdeklődőkkel. Ezzel is kézzel fogható közelségbe szeretnénk hozni a levéltárat, a nálunk folyó munkát, a történeti forrásokat, a történelem kutatását, a személyes történelem feltárását.
A foglalkozásokat a levéltár jól felszerelt oktatótermében tartjuk, ahol modern interaktív szemléltető eszközök, okostábla és számítógépek segítik oktató munkánkat. A levéltári órák mellett évente több alkalommal tartunk helyismereti vetélkedőket (például Malmok a Séden c. általános iskolai vetélkedőt), valamint a honvédséggel együttműködve, a levéltár katonai múltját ápolva az évente megrendezésre kerülő Jutasi Őrmester túra szervezésében is aktívan részt veszünk.
Fontosnak tartjuk jelenlétünket az iskolai közösségi szolgálat területén. Több iskolával van együttműködési megállapodásunk. A középiskolás fiataloknak júniusban, az iskola befejezése után kínálunk közösségi munka végzésére lehetőséget levéltárunkban. A számítógépes adatrögzítés és raktárrendezési feladatok ellátása mellett külön foglalkozásokat tartunk az önkénteseinknek, amelyeken a levéltár munka minden területével megismerkedhetnek a diákok.
Levéltári foglalkozásaink az általános iskola alsó tagozatos korosztályától a nyugdíjasokig bezárólag kínálják a történelem élményszerű ismeretét.
A látogatói csoportokat levéltárunk nyitvatartási idejében tudjuk fogadni (hétfőtől péntekig 8.00-15.00). Kérjük, hogy a látogatás időpontját egy héttel a látogatás előtt írásban jelezzék az alábbi elérhetőségen:

Nagy Balázs Vince
főlevéltáros
közművelődési és levéltár-pedagógiai referens
nagy.balazs.vince@mnl.gov.hu
tel.: +36 88/401-422
mobil: +36 70 457 7889

 

Tematikus levéltári óráink:

1. Levéltár-ismertető foglalkozás. Az első alkalommal hozzánk érkező csoportoknak, osztályoknak ajánljuk ezt a foglalkozást. A levéltári óra keretében bemutatjuk a levéltár épületét, katonai múltját, az altisztképzés történetét. Ismertetjük a levéltári rendszer felépítését, a levéltár működését és munkaterületeit, bepillantást adunk a levéltári élet mindennapjaiba. A foglalkozásokat levéltári források bemutatásával, megtekintésével, a forrásokhoz kapcsolódó feladatokkal színesítjük. A levéltárunk iratanyagát bemutató állandó kiállításunkat szakmai vezetéssel tekinthetik meg a levéltár dísztermében.

Korosztály: 9+
Időtartam: 45 perc

2. Családtörténeti kutatás – családfa-készítés. A foglalkozáson bemutatjuk a családtörténeti kutatások területeit. Az anyakönyvi kutatások technikáját, a kezdeti lépéseket, valamint a kiegészítő forrásokat, amelyek az anyakönyvi kutatáson túl segíthetik családunk történetének feltárását. A levéltári órán a magyar és külföldi internetes adatbázisok kezelése, illetve családfakészítő programok bemutatása mellett a levéltárunkban található gazdag családtörténeti kutatással kapcsolatos forrásanyagba is betekintést nyújtunk. A célunk az, hogy a látogatók, diákok szakmai segítséggel kedvet kapjanak személyes történelmük kutatására.

Korosztály: 9+
Időtartam: 45 perc

3. A reformáció története. A reformáció születésének 500. évfordulója alkalmából, a Reformáció 500 projekt keretében készítettük elő ezt a foglalkozást. A reformáció kezdetét, magyarországi elterjedését mutatjuk be. Hangsúlyosan szerepel a foglalkozáson Veszprém megye és Veszprém város protestáns közösségeinek kialakulása, élete és az elmúlt évszázadokban e közösségeket érő sokféle társadalmi, politikai hatás és arra adott válaszaik. Az Utazás Wittenberge c. foglalkoztató füzet segítségével a reformáció kiemelkedő személyeit, a protestáns szimbólumokat, a reformáció történeti hátterét érdekes feladatokkal színesítve ismerhetik meg a diákok.

Korosztály: 9+
Időtartam: 45–60 perc

4. Személyes történetek a 20. századból. Levéltárunk gazdag forrásaiból egy olyan válogatást gyűjtöttünk össze erre a levéltári foglalkozásra, amely személyes életutakat, különleges, érdekes történeteket tár elénk. Egy-egy személy, család vagy cég (például a Herendi Porcelánmanufaktúra) történetein keresztül bepillantást kapunk a régi korok emberének gondolkodásmódjára, világlátására, örömeire és nehézségeire. A bemutatott iratok alapján kirajzolódik, hogyan élték hétköznapjaikat szüleink és nagyszüleink. Ezek a magánlevelezések, fényképek vagy éppen apró, talán érdektelennek tűnő feljegyzések mutatják meg, miként gondolkodhatott egy város polgármestere, egy iparos, vagy éppen egy vidéki írónő.

Korosztály: 9+
Időtartam: 45–60 perc

5. A németek betelepítése Magyarországra. A török hódoltság utáni Magyarország vonzotta a betelepülőket. Hatalmas megműveletlen területek, gazdag erdőállomány és vízjárta területek várták a dolgozni és gyarapodni vágyókat. Bakonyi és Balaton-felvidéki falvak példáján keresztül mutatjuk be a 18. századi újjáépítés és telepítés folyamatát: milyen feltételekkel, milyen körülmények közé érkeztek a telepesek? Milyen napi gondokat kellett megoldaniuk (lakás, erdőirtás, fizikai fenyegetettség, vegyes eredetű lakosság nyelvi és kulturális különbségei)? A levéltárban található térképeken, hagyatéki leltárakon, házasságleveleken túl kép forrásoktól kezdve a köztéri épületek kőbe merevített szimbólumain át a mesegyűjtemények szövegeit is igénybe véve elevenítjük fel a magyarországi németek egy-egy közösségének belső világát.

Korosztály: 12+
Időtartam: 60 perc

6. A németek kitelepítése. A második világháborút követő magyarországi kényszermigráció (földreform kapcsán végrehajtott telepítések, szlovák–magyar lakosságcsere, bukovinai székelyek letelepítése) történetének sajátos fejezetét alkotja a németek kitelepítése. Mi történt ekkor? A magyar történetírás szerint kitelepítés, de ha egy német történelemkönyvet veszünk kézbe, meghallgatjuk a még élő szemtanúkat, ők csak Vertreibungként, kiűzetésként említik az 1946–48 közötti folyamatot. Levéltári óránk keretében egy-egy család életének dokumentumain keresztül mutatjuk be, hogy a kollektív bűnösség elvének alkalmazása hogyan forgatta fel fenekestül az addig békés együttélés mindennapjait, hogyan váltak szorgalmas, hűséges magyar állampolgárokból megbélyegzettek, hogyan tűnt el mindaz, amit évszázadokig otthonuknak neveztek. Visszaemlékezések, levelek segítségével azt is bemutatjuk, hogyan alakult a kitelepítettek és az itthon maradottak sorsa, milyen életstratégiát alkalmaztak a megmaradás érdekében.

Korosztály: 12+
Időtartam: 60 perc

7. „Hiteles hely” a középkori közjegyzők. Kik voltak a közjegyzők középkori elődei? Mikor vált egy ház, egy birtok, egy szőlő adás-vétele érvényessé? Hogyan, milyen eljárásokkal hitelesítettek egy szerződést? Hogyan hamisítottak, és hogyan állapították meg egy irat hamisságát? Milyen bizonyító eljárások léteztek a középkorban? Hogyan folyt le egy perben elrendelt vizsgálat? Kik voltak a tanúk? Hogyan iktatták be birtokába például a cseszneki vár tulajdonosát? Mindezekre a kérdésekre levéltári óránk keretében a veszprémi hiteleshely, a veszprémi káptalan tevékenységének bemutatásán keresztül keressük a választ. A hiteleshely tevékenységét az általa intézett ügyek során keletkezett változatos irattípusok segítségével mutatjuk be, amelyek kitűnően megvilágítják a különböző jogi eljárásokat és az egyes ügyekben használt hitelesítési formákat. A szemléltetést a hiteleshelyi levéltár 18. századi szekrénye teszi még látványosabbá, amelynek ajtajait, fiókjait a külön-külön csoportosított irattípusoknak megfelelően feliratozták.

Korosztály: 12+
Időtartam: 60 perc

8. Veszprém az I. világháborúban. A levéltári óra Veszprém hétköznapjait, a háború hatásait, a veszprémi és környékbeli katonák sorsát követi az első világháború éveiben. A tanórán tanultakat kiegészítve, forrásokat bemutatva értelmezzük a világháború történéseit. A levéltárban tartandó foglalkozás keretében a diákok átfogó képet kapnak az első világháborút megelőző eseményekről, a háború kirobbanását jelentő történéstől a személyes sorsokon át megélt veszteségekig. A foglalkozást online feladatokkal és a témához készített levéltár-pedagógiai füzet használatával tesszük színesebbé.

Korosztály: 12+
Időtartam: 45–60 perc