Munkabeszámolók

 A Veszprém Megyei Levéltár [a továbbiakban: Levéltár] 2010. évi munkáját a fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat által jóváhagyott, 2010. évre vonatkozó munkaterve alapján végezte. Általánosságban elmondható, hogy a munkatervben foglaltak teljesültek. Az év közben felmerült, gyakran rendkívüli feladatok a tervezettek közül csupán néhány elvégzését hátráltatták. A munkaterv végrehajtásában a Levéltár valamennyi munkatársa tevékenyen részt vett, nekik köszönhetően az intézmény szakmailag sikeres évet tudhat maga mögött. 

Alább az előző évek beszámolói is letölthetők!