Az Esterházy család cseszneki ága levéltárának segédletei

A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára munkatársai a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Szlovák Nemzeti Levéltárban 2007-2015 között végezték rendező és feltáró munkájukat. Munkatársaink a Hungarika-kutatás keretében feltárták az Esterházy család cseszneki ágának Pozsonyban található levéltári iratait. Az éveken át végzett munka eredményeként az iratanyag rendezésre került, és elkészült a teljes fond részletes levéltári segédlete magyar és szlovák nyelven. A családi levéltár Veszprém megyei vonatkozású iratairól mikrofilmmásolatok, további iratválogatásokról pedig digitális másolatok készültek. A repertórium és regeszta-jegyzék segítségével az iratanyag immár áttekinthetővé és kutathatóvá vált. Az iratmásolatok levéltárunk kutatótermében, míg a segédletek PDF formátumban alább tekinthetők meg.