Köszöntő

Információk a könyvtárról

A MNL Veszprém Vármegyei Levéltára Szakkönyvtára a veszprémi központi épületben nyújtja szolgáltatásait.

Küldetésnyilatkozat
Nyitva tartás
Történet
Szolgáltatások


Küldetésnyilatkozat:
A MNL Veszprém Vármegyei Levéltára Szakkönyvtára biztosítja az intézményünkben folyó levéltári szakmai munka hátterét, és támogatja, a kutatószolgálat szerves részeként, a levéltári kutatást. Célja, hogy lehetőségeit kihasználva minőségi szolgáltatást nyújtson a történeti kutatásokhoz, valamint biztosítsa a levéltári anyaggal kapcsolatos elméleti és gyakorlati szakmai munka, a levéltári ügyvitel, valamint a levéltári anyag alapján végzett tudományos munka könyvtári hátterét, támogatva az intézmény szakmai és tudományos tevékenységét.

 

 

Nyitva tartás:
A szakkönyvtár nyitva tartása a levéltári kutatószolgálat nyitva tartásával azonos:
Hétfő–Csütörtök: 8–16 óra; Péntek zárva.

 

A könyvtár története:
A könyvtár története a vármegyei levéltár mellett létezett könyvgyűjteményig vezethető vissza, azonban az eredeti állomány csak töredékeiben ismert, mivel 1959 decemberében újra leltározták az addig már létező könyvtári állományt. Maga az eredeti vármegyei könyvanyag elsősorban jogi kézikönyveket tartalmazhatott.
A szakkönyvtár állománya az évtizedek során több, jelentősebb könyvanyaggal bővült, úgy mint a Soproni Levéltár duplum példányaiból kapott ajándék kötetek, a Veszprémi Püspöki Könyvtár többletpéldányaiból vásárolt kötetek, valamint volt veszprémi kegyesrendi gimnázium tanári könyvtára. A szakkönyvtár 1983-tól rendelkezik főállású könyvtárossal. Az első könyvtárosa dr. Kredics László, valamint Dobi Marianna személye és tevékenysége a mai napig hatóan meghatározta a könyvtár arculatát.
A könyvtár működési helye a levéltáréval együtt változott: előbb a Megyeházán, majd a 1979-től veszprémi Vár volt piarista rendházában, 2005-től pedig a levéltár jelenlegi helyén, a volt Jutasi Altisztképző épületében nyújtja szolgáltatásait.

 

A könyvtár szolgáltatásai:

Másolatkészítés:

Fénymásolat, szkennelés: Az 1950. kiadási év előtt megjelent művekből, a megrongált állapotú kötetekből illetve a bekötött folyóiratokból állományvédelmi okok miatt nem készítünk másolatot.
Digitális fotó: megengedett.
Díjszabásokat a Kutatószolgálat szolgáltatásai és díjtételeinél olvashatja.

Könyvtárközi kölcsönzés:
A szakkönyvtár az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagja. Beiratkozott kutatóink számára van lehetőség könyvtárközi kölcsönzést igénybe venni a gyűjteményünkből hiányzó dokumentumok esetén, betartva a kölcsönadó könyvtár feltételeit. A könyvtárközi kölcsönzés során felmerült költségek a kutatót terhelik.
Más levéltárak, könyvtárak kutatói/olvasói számára is hozzáférhető gyűjteményünk dokumentumai könyvtárközi kölcsönzés keretében.

 

Ennek feltételei:

  • egyszerre maximum 3 mű (6 kötet),
  • a kölcsönzés időtartama 14 nap, szükség esetén egyszer hosszabbítható.

 

Nem kölcsönözhetők:

  • a muzeális könyvtári dokumentumok;
  • a kézkönyvtári könyvek;
  • az 1950. kiadási évnél régebbi kötetek.

 

Helyben használat:
A levéltár minden beiratkozott kutatója helyben használattal igénybe veheti a szakkönyvtár teljes állományát.