Anyakönyvi kutatás

Az alábbiakban olvashatják az új Kutatási Szabályzat anyakönyvi kutatásra vonatkozó leglényegesebb rendelkezéseit:

A 2017. január 16-án hatályba lépő
anyakönyvi kutatási szabályzat
legfontosabb rendelkezései

Kutatás

  1. Halotti anyakönyvek korlátozás nélkül kutathatók.
  2. Születési anyakönyvek a keletkezésüktől számított 130 év után kutathatók.
  3. Házassági anyakönyvek a keletkezésüktől számított 86 év után kutathatók.

Másolat semmilyen korú anyakönyvről nem készíthető és nem adható ki még a tudományos kutatók részére sem!

Az anyakönyvi törvényben megfogalmazott kutatást az MNL az Ügyfélszolgálatok hatáskörébe utalta. Ez azt jelenti, hogy a védelmi időn túli anyakönyvek kutatása, valamint a tudományos kutatás terepe a Kutatószolgálat, míg az ún. érintett, leszármazó, hozzátartozó, örökös részére az Ügyfélszolgálat ad tájékoztatást.

Védelmi időn belül az anyakönyvek csak tudományos kutatásra adhatók ki támogatói nyilatkozat ellenében.

 

Ügyfélszolgálati tájékoztatás

  • A tájékoztatás ugyanazon adatkör tekintetében a tárgyévben egy alkalommal ingyenes.
  • Ha valaki nem érintettként kér anyakönyvi adatot, abban az esetben a Levéltár nem adhat tájékoztatást, erre a Atv. 79. § alapján az illetékes anyakönyvi hatóság jogosult.
  • Az adatközlés az érintett személy részére nem azonos a hiteles másolat kiadásával. Hiteles másolat kiadására a Levéltár nem, csak az anyakönyvi hivatal jogosult.
  • Az érintett részére csak akkor lehet adatot szolgáltatni, ha az nem igényel kutatómunkát. Ha az ügyfél nem tud elegendő információt megadni a keresett személyről, és ezért kutatni kellene, akkor az ügyfelet az anyakönyvi hatósághoz kell irányítani.
  • Az ügyfél számára történt adattovábbításról az Ügyfélszolgálat nyilvántartást kell vezessen a Mellékletben szereplő táblázatnak megfelelően.

 

Másolat kiadása

Egyszerű, nem hiteles másolat kiadására az Ügyfélszolgálat jogosult. A betekintést kérő kutató részére abban az esetben lehet a bejegyzésről másolatot készíteni, ha az érintett vagy leszármazója, hozzátartozója, ha az nincs, örököse a Hozzájáruló nyilatkozat-tal ehhez hozzájárult.
Nem adható ki másolat abban az esetben, ha az anyakönyvi bejegyzés különleges adatot tartalmaz (vallásra, betegségre vonatkozó adat), kivéve ha az érintett vagy leszármazottja ehhez hozzájárult.