Levelek a múltból_2019

     
           

Pál Ferenc:
Egy 19. századi üzenet a legnagyobb magyartól
A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára a Vidos család iratai között egy rövid, pár soros levelet őriz a legnagyobb magyartól, Széchenyi Istvántól.
(Részletek...)

Feiszt György:
Vas vármegye pecsétnyomói
Magyarországon a vármegyék címerhasználatát I. Ferdinánd király 1550. évi törvényének 62. cikkelye rendelte el, hogy minden vármegyének csak egy közhitelű pecsétnyomója legyen, amelyet a mindenkori alispán őrizzen és az iratokat ezzel hitelesítsék.
(Részletek...)


Pál Ferenc:
Ahol Újperint létrejött …
Pár hónapja került elő a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára úrbéri peres iratanyagából az a 18. századi térkép, amely hitelesen bemutatja Szombathely délkeleti határát abból az időszakból, amikor még a mai Újperint nem létezett.
(Részletek...)

Melega Miklós:
Túsztörténet
„Hadviselés idején a hódító ellenség túszokat hurcolt magával, hogy azok élete szolgáljon kezességül a hódítás biztosításának. Ehhez hasonló célzattal jelölt ki túszokat a proletárdiktatúra is Szombathelyen, figyelmeztetésül arra, hogy amennyiben ellenforradalom szításával a diktatúra mézes hetei megzavartatnának: a megtorlás a túszok szabadságát és életbiztonságát veszélyezteti elsősorban.”
(Részletek...)

Tilcsik György:
Szombathely mezőváros levéltárosa hivatali esküszövege 1823-ból
Szombathely város első önálló levéltárosa, Persa Mihály 1824. április 29-én letette az itt olvasható esküt, amelyet valószínűleg az előző évben foglaltak írásba, legalábbis erről tanúskodik a valamennyi szombathelyi tisztségviselő esküformuláját tartalmazó füzet borítóján olvasható felirat.
(Részletek...)

Kovács Eszter Katalin:
„Titeket ölelvén maradok háládatos fiad”
A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának családi fondjai között találhatjuk a magyarcsesztvei Miske család levéltárát, amelyben olvasható többek között egy országgyűlési beszámoló 1844-ből.
(Részletek...)

Bajzik Zsolt:
Hajrá Haladás!
70 évvel ezelőtt, 1939 júniusában barátságos mérkőzésre készült a Haladás Vasutas Sport Egyesület futballcsapata.
(Részletek...)

Kóta Péter:
Mágia a káptalanban! Vagy inkább tollpróba?
Vasvár–Szombathelyi Káptalan kora újkori iratanyagából nemrégiben került elő egy papírlap, aminek a felső részén szokatlan betűegyüttes tűnt elő: a „Sator Arepo ... ” kezdetű mágikus mondat.
(Részletek...)

Kovács Eszter Katalin:
„Az egyházi tized tárgya az úrbéri úrra nem tartozik” – vagy mégis?
A földesúri tizedbérlés Vép mezővárosbana 19. század derekán
(Részletek...)

Kóta Péter:
„Pynteken vyz kerezt napian az wy kalendarium zerynth”
A Gergely-naptár 430 éve Vas megyében
(Részletek...)

Bajzik Zsolt:
„Jól lát? Jól hall? Forduljon meg: Alkalmas!”
Adalékok Almásy László Ede (1895–1951) életrajzához
(Részletek...)

Bajzik Zsolt:
„A kapa pedig elég öldöklő szerszám…”
A szombathelyiek törvénytelen cselekedete a kámoni Lesvár csárdánál
(Részletek...)