Vas megyei levéltári füzetek

Vas megyei levéltári füzetek 9.

Előadások Vas megye történetéről III.

Szerk. Tilcsik György. Szombathely, 2000. 472 p.

Elfogyott

[Pdf]
Vas megyei levéltári füzetek 8.

Kóta Péter:
Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban. I.
Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130) 1212-1526

Szombathely, 1997. 319 p.

Elfogyott

[Pdf]
Vas megyei levéltári füzetek 7.

Mayer László:
Források a szombathelyi gettó történetéhez. 
1944. április 15 – 1944. július 30.

Szombathely, 1994. 352 p. + térkép

Elfogyott

[Pdf]
Vas megyei levéltári füzetek 6.

Előadások Vas megye történetéről II.

Szerk. Tilcsik György. Szombathely, 1993. 383 p.


Elfogyott

[Pdf]
Vas megyei levéltári füzetek 5.

Tóth Péter:
Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II.

Szombathely,

Elfogyott

[Pdf]
Vas megyei levéltári füzetek 4.

Fényes Elek:
Vas vármegye mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben.

Szombathely, . 279 p.

Elfogyott

[Pdf]
Vas megyei levéltári füzetek 3.

Előadások Vas megye történetéről I.

Szerk. Tilcsik György. Szombathely, 1990. 252 p.

Elfogyott

[Pdf]
Vas megyei levéltári füzetek 2.

Tóth Péter:
Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1595-1600.

Szerk. Feiszt György. Techn. szerk. B. Balsai Jolán. Szombathely, 1989. 323 p.

Elfogyott

[Pdf]
Vas megyei levéltári füzetek 1.

Az élet megindulása és az újjáépítés kezdetei Vas megyében, 
1945–48.


Szerk. Kiss Mária. [Szombathely], é. n., 173, [21] p.

Elfogyott

[Pdf]