Vas megyei levéltári füzetek

Vas megyei levéltári füzetek 9.
Előadások Vas megye történetéről III.
Szerk. Tilcsik György. Szombathely, 2000. 472 p.
Elfogyott
[Tartalom]
Vas megyei levéltári füzetek 8.
Kóta Péter:
Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban. I.
Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130) 1212-1526
Elfogyott
[Tartalom]
Vas megyei levéltári füzetek 7.

Mayer László:
Források a szombathelyi gettó történetéhez. 1944. április 15 – 1944. július 30.
Szombathely, 1994. 352 p. + térkép

Elfogyott
[Tartalom]
Vas megyei levéltári füzetek 6.
Előadások Vas megye történetéről II.Elfogyott
[Tartalom]
Vas megyei levéltári füzetek 5.
Tóth Péter:
Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II.
Elfogyott
[Tartalom]
Vas megyei levéltári füzetek 4.
Fényes Elek:
Vas vármegye mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben.
Elfogyott
[Tartalom]
Vas megyei levéltári füzetek 3.
Előadások Vas megye történetéről I.Elfogyott
[Tartalom]
Vas megyei levéltári füzetek 2.
Tóth Péter:
Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1595-1600.
Szerk. Feiszt György. Techn. szerk. B. Balsai Jolán. Szombathely, 1989.
Elfogyott
[Tartalom]
Vas megyei levéltári füzetek 1.
Az élet megindulása és az újjáépítés kezdetei Vas megyében, 1945–48.
Szerk. Kiss Mária. [Szombathely], é. n., 173, [21] p.
Elfogyott
[Tartalom]