A levéltári könyvtár

 

 

 

Levéltárunk közel 24.000 egységet kitevő saját szakkönyvtárral is rendelkezik. E könyvtár feladata, hogy a levéltár-, a történettudomány és segédtudományai szakirodalmát felölelő gyűjteményével az iratanyag feldolgozásához és egyéb levéltári feladatokhoz az intézmény munkatársainak, továbbá az iratanyag felhasználásával végzett forrásfeltáráshoz a kutatóknak segítséget nyújtson.

A könyvtár gyűjteményében található könyvek, folyóiratok, újságok, CD– és DVD–ROM-ok nem kölcsönözhetők, a kutatótermi helyben használat feltételeit külön szabályzat rögzíti. Az állomány döntő többségét levéltári segédletek, továbbá kézikönyvek, címtárak, szótárak, forráskiadványok és monográfiák alkotják, amelyek egy része – különösen a külföldi partnerintézményeinktől kapott cserekiadványok – a megyében, sőt Nyugat-Magyarországon is különlegességnek tekinthető. Az állományban különleges könyvtártörténeti értéket képviselnek azon régi könyvek és nyomtatványok, amelyek a 16–18. század folyamán jelentek meg. A gyűjtemény fontos részét képezi a történelmi Vas vármegye településeire vonatkozó helytörténeti irodalom.