Kiadványok

A levéltárban folyó ismeretterjesztő és tudományos munka eredményei a kiadványokon keresztül is eljutnak a felhasználókhoz.

A „Vas megye múltjából. Levéltári évkönyv” 1976-tól 1986-ig három kötetben, a „Vas megyei levéltári füzetek” sorozat kilenc darabja 1988-től 2000-ig jelent meg. A forrásokat és tanulmányokat közlő széria 2004-től „Archivum Comitatus Castriferrei” címen érhető el, az „Előadások” és a „Kismonográfiák” alsorozatban eddig hét kötet látott napvilágot. 1990-től a levéltár a kiadója a „Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények” című folyóiratnak. Az 1974-ben alapított periodika 1990-től 2009-ig évente négy, 2010-től 2013-ig évi két, 2014-től ismét évente négy számban – számonként 6 nyomdai ív, azaz 96 oldal terjedelemben – rovatos formában közöl rövidebb dolgozatokat, évfordulós cikkeket, krónikát.
További kiadványaink közül az ünnepi kötetek – pl. Bariska István és Tilcsik György születésének 60. évfordulója tiszteletére – mellett kiemelésre érdemes a Zala Megyei Levéltárral közösen, 2008-ban kiadott „Források a Muravidék történetéhez” című kétkötetes szöveggyűjtemény, amely a 871 és 1921 között keletkezett, válogatott dokumentumokat szlovén és magyar nyelven adja közre. Az intézmény részt vett a „Hajnal István Kör” és a „Mediawave fesztivál” egyes tudományos konferenciáinak rendezésében, az előadások szerkesztett változatai a „Rendi társadalom – polgári társadalom”, illetve a „Mediawave konferenciák” sorozatokban olvashatóak. A kiadványpalettát színesíti két, úttörőjellegű vállalkozás, amely eredményeként DVD–ROM-on tanulmányozhatóak egyrészt az első kataszteri felmérés 1856 és 1860 között felvett Vas megyei térképszelvényei, másrészt multimédiás program segít eligazodni a Szombathely építészeti értékeit feltáró, helyi védelem alatt álló, közel 250 épület adatai – tervrajzok; térképi megjelenítés; archív és mai fotók; képeslapok; tervezők, kivitelezők életrajza – között. 

Legújabb kiadványaink
Előadások Vas megye történetéről. VI.
Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Szombathely, 2015. 420 p.
3150 Ft
  [Tartalom]

Kémek, ügynökök, besúgók.
Az ókortól Mata Hariig.
A szombathelyi Mediawave Fesztivál keretében 2011. június 3-án megrendezett tudományos konferencia előadásai.
Szerk. Katona Csaba. Szombathely, 2014. 184 p.
(Mediawave Konferenciák; VI.)
2100 Ft
  [Tartalom]

A Vas Megyei Levéltár 2014-ig megjelent kiadványai olvashatók a [HUNGARICANA] közgyűjteményi portálon.