Soltra Alajos levele Noszlopy Gáspár fogságáról és kivégzéséről (1886. május 25.)