Varga János

Varga János (1927–2008) történész, levéltáros, az MTA levelező (1990), rendes tagja (1998)

Varga János szegényparaszti családban született a Vas megyei Sótonyban. Népi kollégistaként 1947-ben érettségizett a szombathelyi Faludi Ferenc Gimnáziumban, és még ebben az évben a Műegyetem Vegyészmérnöki Karára felvételizett. Fél év elteltével azonban átiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karára, ahol magyar–történelem szakos hallgatóként folytatta tovább tanulmányait. Majd amikor az egyetem levéltáros képzése megindult, történész professzorai ösztönzésére – a magyar szak elhagyásával – levéltár szakos hallgató lett. Az Eötvös Kollégium tagja volt, és bekapcsolódott a Magyar Nemzeti Történeti Bibliográfia munkálataiba. A Bölcsészettudományi Kar elvégzése után tanársegédi kinevezést kapott a Középkori Magyar Történeti Tanszéken, majd az 1953-ban kivált Történettudományi Karon oktatott. 1956 októberében elvállalta az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság elnökségét, ezután különösebb retorzió nem érte, sőt 1956 decemberében egyetemi docenssé nevezték ki. 1957-ben azonban jobbnak látták eltávolítani az egyetemről, és tudományos munkatársi minőségben az MTA Történettudományi Intézetébe helyezték. 1968-tól az akkori Művelődésügyi Minisztérium őt kérte fel a levéltári terület szakmai irányítására létrehozott Levéltári Igazgatóság vezetésével. 1968–1972 között részt vett a levéltári törvényerejű rendeletek megalkotásában, továbbá a tanácsi levéltárak az ő irányításával váltak tudományos intézményekké.1978-ban bízták meg a Magyar Országos Levéltár vezetésével, amelyet 1990-ig nyugdíjazásáig vezetett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen címzetes egyetemi tanári rangot kapott. 2005-ben Széchényi Ferenc díjjal ismerték el munkásságát.

Főbb művei:   

Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén (Bp., 1953.)
Telektulajdon a feudalizmus utolsó századaiban (Bp., 1964.)
A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémai 1767–1866 (Bp., 1967.)
A jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései évszázadaiban 1566–1767 (Bp., 1969.)
A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban (Bp., 1971.)