Verő Gábor

Verő Gábor (1925–2014)

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett, történelem szakon. 1956. szeptember 1-jétől a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián a Hadtörténeti, majd az Egyetemes Történeti Tanszéken oktatott. 1965 szeptemberétől a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi főosztályán volt főelőadó, osztályvezető, ezt követően pedig a Közgyűjteményi osztály főosztályvezető-helyettesévé nevezték ki. 1979 augusztusában bízták meg az Új Magyar Központi Levéltár vezetésével. Tisztségét nyugdíjazásáig, 1989. június 30-ig töltötte be.
Az 1980-as évtizedben - jórészt erőfeszítéseinek köszönhetően - lényegesen javult az intézmény elhelyezése, a Hess András téri épületben új raktárakat alakítottak ki. A levéltár a korábbi években elmaradt iratbegyűjtést is pótolva mintegy 12-14 000 folyóméternyi iratanyagot vett át. Rendszeresebbé vált a szakmai munka is, az iratanyag feldolgozása, a segédletkészítés és a publikációs tevékenység. Ekkor jelent meg a Magyar állam szervei című lexikon, a Források a Magyar Népi Demokrácia történetéhez című sorozat és az Új Magyar Központi Levéltár Közleményei több kötete.
Az 1990-ben alapított Magyar Auschwitz Alapítvány-Holocaust Dokumentációs Központ egyik kezdeményezője volt, 2004 óta a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány alelnöke. 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Főbb művei:

Néhány gondolat levéltárunk helyzetéről és feladatairól. Új Magyar Központi Levéltár Közleményei, I. (1982) 7-9.
Az Új Magyar Központi Levéltár 1982-1985. évi működéséről. Új Magyar Központi Levéltár Közleményei, II. (1985) 10-13.