Vass István

Vass István (1942–2011)

1942-ben született a Békés megyei Gádoroson. Egyetemi tanulmányait a Szegedi József Attila Tudományegyetemen végezte, 1965-ben szerzett magyar–történelem szakos középiskolai tanári diplomát. Az egyetem elvégzése után tizenöt évig a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban dolgozott történész muzeológusként, majd 1972-től megyei múzeumigazgató-helyettesként.
1980. május 1-jétől 1992. június 30-ig az Új Magyar Központi Levéltár munkatársa volt: 1986-ig osztályvezetői, majd 1986–1988 között főigazgató-helyettesi beosztásban. 1988. november 22-től 1992. június 30-ig megbízott főigazgatóként vezette az intézményt. A két országos levéltár 1992. évi összevonása után 1994. március 30-ig főigazgató-helyettesi, 1994–1997 között főlevéltárosi, 1998–2003 között főosztályvezetői, majd főlevéltárosi beosztásban dolgozott. 2005-ben nyugállományba vonult.
Kutatási területe: 19–20. századi magyar politika- és társadalomtörténet (agrárszocialista mozgalom, az 1918/1919. évi forradalmak, valamint az 1945 utáni koalíciós időszak), továbbá az 1945 utáni magyar államigazgatás kérdései, az ekkor működött szervek. Több tanulmányt publikált muzeológiai és levéltári szakmai kérdésekről is.

Főbb művei:

A Szociáldemokrata Párt, a Parasztpárt, a Kisgazdapárt és a Polgári Demokrata Párt tevékenysége 1944–1945-ben, és az 1945-ös választások Békés Megyében. Békés Megye 1944–1945-ben. Szerk.: Dér László és Szabó Ferenc. (Békéscsaba, 1975. 237–316.)
A békéscsabai múzeum története 1899–1979 (Békéscsaba, 1979.)
A Magyar Állam Szervei 1944–1950. Főszerk.: Boreczky Beatrix (Bp., 1985.) (részvétel a szerkesztésben, szócikkek írása)
Az Új Magyar Központi Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke (Bp., 1990.)
A Magyar Állam Szervei 1950–1970. Központi szervek. Főszerk.: Boreczky Beatrix. (Budapest, 1993.) (részvétel a szerkesztésben, szócikkek írása)
Bakach-Bessenyey György tárgyalásai az Egyesült Államok megbízottaival Bernben, 1943. augusztus 28. és 1944. március 19. között. Levéltári Közlemények, 71. (1994) 153–205. p.
Tildy Zoltán kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1945. november 15. – 1946. február 4. (Megjelenés alatt)