Káposztás István

Káposztás István (1932–)

Csongrádon született, 1932-ben. Felsőfokú tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol 1957-ben történelem szakos tanári diplomát szerzett, majd kétéves levéltáros képzésben vett részt. 1974-ben egyetemi doktori címet kapott.
1958-ban került a Magyar Országos Levéltárba, ahol a legújabb kori, majd 1970-ig a Népi Demokratikus Osztályon dolgozott. 1970-ben az Új Magyar Központi Levéltár gyűjtőterületi osztályán főlevéltárosként dolgozott, 1976-ban osztályvezetővé nevezték ki. 1978. november elsején az ÚMKL főigazgatói teendőinek ellátásával bízták meg, majd 1979 szeptemberétől 1992 júniusáig főigazgató-helyettesként működött. 1992-től nyugdíjazásáig főmunkatársi beosztásban tevékenykedett.
Fő kutatási területe a mezőgazdaság 1945 utáni története, de üzemtörténeti írásokat is publikált. Tagja volt a Történelmi Társulatnak és a Mezőgazdaság-történeti Szakbizottságnak is.

Főbb művei:

A Szegedi Kenderfonó Gyár története 1944–1945 (Bp., 1976.)
A Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár története (Bp.1985.)
Dokumentumok a magyar mezőgazdaság történetéhez (Bp. 1976.)
Iratok a magyar mezőgazdaság 1945 évi helyzetéről. Agrártörténeti Szemle VII. (1965) 4. sz.
Adalékok állattenyésztésünk 1945–1948. évi helyzetéhez. Agrártörténeti Szemle XII. (1970) 1–2. sz.