Óváry Lipót

Óváry Lipót (1833–1919) történész, levéltáros, az MTA levelező tagja (1892)

Veszprémben született, 1833-ban. Pápán végezte el a középiskolát, majd Bécsben folytatta tanulmányait. Az 1848–1849. évi szabadságharcban honvédtüzér, 1860-ban Garibaldi seregében arany érdemrenddel kitüntetett főhadnagy, később pedig az olasz–magyar légió századosa. Itáliai élményei életének, munkásságának meghatározó epizódjává váltak. Történetírói, levéltárosi és publicisztikai tevékenységét is az olasz nemzet iránti rokonszenve határozta meg. Hazatérve a magyar kormány megbízásából egy ideig (1875) az olasz levéltárak felépítését tanulmányozta, később pedig a Magyar Tudományos Akadémia részére végzett kutatásokat, elsősorban a nápolyi levéltárban, ahol történelmünk olaszországi forrásainak gyűjtésével és olasz diplomáciai kapcsolataival foglalkozott. 1878-tól a m. kir. Miniszterelnökség Sajtóosztályának állandó publicistájaként is elsősorban olaszországi kérdésekkel foglalkozott. 1876-ban az Országos Levéltár munkatársa lett. Allevéltárnoki kinevezése után a levéltár 1526 előtti okleveleinek rendezésével és az azokhoz megfelelő mutatók készítésével bízták meg. A Diplomatikai Levéltár okleveleit nemcsak új helyükre helyezte, hanem időrendi mutatólappal is ellátta őket, és rövid, egy-két soros regesztákat is készített róluk. Jelenleg ezek kötetekbe kötve az első 30 000 oklevél kutatásához használhatók. Pauler Gyula nyugdíjazásával az Országos Levéltár tisztviselői közül őt nevezték ki 1904. április elsejétől az intézmény vezetőjévé. Országos főlevéltárnoki tisztségét 1908 februárjáig töltötte be. 1877-től a Magyar Történelmi Társulat választmányi tagja lett, 1892-ben pedig az MTA levelező tagjává választották.

Főbb művei:


Emlény. Eredeti és külföldi beszélyek (Arad, 1859.)Nápolyi történelmi kutatások (Bp., 1879.)
III. Pál pápa és Farnese Sándor bíbornok Magyarországra vonatkozó diplomácziai levelezései, 1535-1549 (Bp., 1879.)
Oklevéltár Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetései történetéhez (Bp., 1886.)
Zsigmond király és az olasz diplomácia (Bp., 1889.)
A Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottságának oklevélmásolatai I-III. köt. (Bp., 1890–1901.)
Az 1866-os hadjárat és a magyar emigráció (Bp., 1903.)