Feladatok

 

 

1. Keress lakóhelyeden olyan épületeket, épületegyütteseket, amelyek a korszakban épültek!

2. A források segítségével mutasd be, hogyan változott meg a kommunista hatalom parasztsághoz való viszonya az enyhülés következtében!

3. A filmhíradó milyen képet fest az „Új élet” termelőszövetkezet életéről?

4. Mit tettél volna a levélíró N. N. helyében, ha nem lett volna eredménye a Vas Zoltánhoz írott levélnek?

5. Az interneten vagy könyvtárban nézz utána a Rákosi-korszakban zajlott koncepciós pereknek, és válaszd ki azokat, amelyek kimondottan egy társadalmi réteg megfélemlítését célozták!

 

Vissza a bevezőhöz

Vissza a forrásokhoz

Szakirodalom

Belényi Gyula: A sztálini iparosítás emberi ára. Foglalkozási átrétegződés és belső vándorlás Magyarországon 1948–1956. Szeged, 1993.

Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. Bp., 2013.

Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. Bp., 2004.

Horváth Sándor: Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Bp., 2008.

Horváth Sándor–Ö. Kovács József: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Bp., 2015.

Majtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás” és „új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után. Bp., 2005.Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Bp., 2009.

Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában – A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945–1965. Bp., 2012.

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp., 1999.