Átélhető történelem: 1956

A Magyar Nemzeti Levéltár egyik kiemelt célja, hogy a gyűjteményében őrzött, az ország kulturális örökségét képező dokumentumait tanórán kívüli oktatás keretében is megismertesse, bemutassa az érdeklődőknek, elsősorban a tanároknak és a diákoknak. Az itt található modulok az általános, illetve középiskolás tananyagot kiegészítve segítik, színesítik az adott téma részletesebb megismerését. A levéltárban található forrásokra építve, a szövegek és táblázatok elemzésével, valamint a hozzájuk kapcsolódó kreatív feladatokkal közelebb hozza a fiatalokhoz, a mai emberhez az adott korszakot.

Az Átélhető történelem – 1956 témakörét hat tanulmány dolgozta fel, melyek a forradalmi események legismertebb jelmondatai köré épülnek. Az egyes egységek három részből állnak:

  1. A téma történelmi összefoglalása, szakirodalom
  2. Az adott korszakhoz kapcsolódó források
  3. A feldolgozást segítő kérdések, tesztek

Az itt közölt, forrásokra épülő tanulmányok feldolgozása lehetővé teszi, hogy a fiatalokban kialakuljon az igény a tudományos megismerésre, hitek és tévhitek megkülönböztetésére. Képessé váljanak egy adott forrás (fénykép, újságcikk, jelentés, jegyzőkönyv stb.) önálló elemzésére, egy-egy esemény több oldalról történő objektív vizsgálatára. Nyitott, érdeklődő és kreatív emberré váljanak, ami saját kutatásokra ösztönözheti őket.

 

Apáti Anna Zita
főlevéltáros
Magyar Nemzeti Levéltár

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja