IV. A. 1. e.- Eredeti Armalisok

Győr vármegye nemesi közgyűlésének iratai.
Nemességi iratok. (Acta Nobilitaria)
Eredeti Armálisok
IV. A. 1. e.

IV.A. 1.e./25.

 

Folyószám

A címer szerző illetve nyerők neve

Az armális adományozója és kelte

Kihirdetve

2

Árossy Dániel és fia Tóbiás

I. Lipót

Luxemburg,

1691. április. 30.

Trencsén vármegye

3

Baaznik János, neje Szokolics Katalin, gyermekei Márton és Magdolna

I. Lipót

Bécs                           1660 március. 20.

Győr vármegye

4

Balogh  másként Szücs György és neje Pap Judit, gyermekei István és Rozina

I. Lipót

Pozsony

1647. április. 10.

Győr vármegye

6

Berdóczy Mátyás és Márton s utóbbi neje Podorchich Borbála s anyai nagybátyja Salakovich János

III. Ferdinánd

1646. december. 13.

Győr vármegye

7

Buzgó Miklós és neje Prony Helén, leánya Erzsébet

III. Ferdinánd

Bécs

1632. június. 26.

Győr vármegye

8

Chianaky Balázs és neje Czapata Katalin, leánya Anna, testvérei István, György és Katalin

III. Ferdinánd

1625. november. 10.

Győr vármegye

9

Fabriczius Boldizsár és testvérei János, György, Jakab és Dániel

III. Ferdinánd

Bécs

1621. december. 22.

a, Zólyom 1623

b, Győr vármegye 1713. augusztus. 4.

 

IV.A. 1.e./26.

 

Folyószám

A címer szerző illetve nyerők neve

Az armális adományozója és kelte

Kihirdetve

12

Gras János György

III. Károly

Bécs

1717. április. 22.

Győr

17

Kovács Márton

Mária Terézia

Pozsony

1741. október. 28.

Győr vármegye

1742.augusztus. 31

 

 

 

 

 

IV.A. 1e./27

 

Folyószám

A címer szerző illetve nyerők neve

Az armális adományozója és kelte

Kihirdetve

18

Lauterpach másként Tiszapataki János és fiai István, János,Pál, leányai Anna és Éva

I. Lipót

Bécs

1686. október.29

Vas vármege

19

Márffy Ferenc

III. Ferdinánd

Pozsony

1646. szeptember. 17

Veszprém vármegye

1647

20

Millnics Vitus és neje Perger Mária Magdolna

I. József

Bécs

1705. szeptember.12.

Győr vármegye

1705

20/1

Bocskai István - birtok adománylevél

1606

 

21

Merkleim János Joachim , felesége Kromerek Anna, gyermekei János, György, Johanna és Anna

I. Lipót

1688. július. 17

Pozsony vármegye

1688. X. 10.

 

 

IV.A. 1.e./28.

 

Folyószám

A címer szerző illetve nyerők neve

Az armális adományozója és kelte

Kihirdetve

23

Nagy János, felesége Bajcsy Kata, fiai György, András és János, leányai Erzsébet és Katalin

I. Lipót

Lincz

1684. április. 21

Győr vármegye

1684. június. 2.

24

Olasz Miklós felesége Bedők Zsuzsanna, fia Miklós, leányai Erzsébet és Zsuzsánna, unokatestére SzőcseyJános és Felesége Vízváry Márton

I. Lipót.

Luxemburg

1663. május.16

Győr vármegye

1663.

25

Pillich Tamás és felesége Paur(in) Zsófia

III. Károly

Bécs

1716. április. 16.

Győr és

Komárom

vármegye

26

Pohárdi másként Horváth János és fiai György, Ferenc, János, leányai Anna és Zsuzsanna

III. Ferdinánd

Pozsony

1646. november.14.

Komárom

28

Radl Pál

III. Károly

Bécs

1720. április. 29.

Győr vármegye

 

 IV.A. 1.e./29.

 

Folyószám

A címer szerző illetve nyerők neve

Az armális adományozója és kelte

Kihirdetve

29

Richter András és fia András

Lipót

Bécs

1660. június. 12.

Pozsony vármegye

32

Schopf Ferenc és fia Ferenc, Ignácz József, Alajos, Ferdinánd, leányai Erzsébet, Teréz

 

 

I. Ferdinánd

Bécs

1628. szeptember. 13.

Mosony

Pozsony vármegye

34

Spetkius Márton és gyermekei Jeremiás, Márton, Rachel, Judit, Anna, Zsuzsanna, testvére Dániel és fiai György, Gábor, Judith

III. Ferdinánd

Bécs

1648. december. 3.

Hont vármegye

35

Stainer Márton győri polgár, neje Nemhardics Anna Zsófia

III. Károly

Bécs

1714. február. 12.

Győr vármegye

1714

36

Svaidl Mihály és neje Mohl Zsuzsa

I. Lipót

Sopron

1681. október. 1.

Győr vármegye

1682

37

Szabady András de Eodem, másként Lönchey András, nagybátyja György és atyja János, nagybátyja István, testvérei György, István, Mihály, Dorotya, atyai nagybátyja Mátyás és ennek fia János, Bughassy András és János és nővérük Judit, anyai nagybátyjai Kiss alias Balogh András és István és sógora Kálóczy Mihály

I. Lipót

Sopron

1681. szeptember.20.

Győr vármegye

 

 IV.A. 1.e./30.

 

Folyószám

A címer szerző illetve nyerők neve

Az armális adományozója és kelte

Kihirdetve

38

Szekeres Pál és neje Miklóssy Anna, fia István, leánya Katalin, testvérei Mátyás és István

I. Lipót

Luxemburg

1687. május. 25.

Győr vármegye

39

Szőny másként Bogyai Péter és fia Márton és leánya Anna és Katalin, veje Wolffer Márton

III. Ferdinánd

Pozsony

1655. április. 16.

Győr vármegye

41

Toth másként Borbély Albert (de Nemeskereki), felesége Imreffy Anna, Toth István é György, Nagy György és Békési Eötves István

Bocskay István

Kassa

1606. március. 18.

Bihar vármegye

42

Holczer János

III. Károly

Bécs

1718. augusztus.5.

 

43

Zylvási (de Valazuth) Balázs és János

Báthory Zsigmond

Gyulafehérvár

1595. február. 29.

Doboka

1595. május. 19.

44, 45

- Reittetmayer másként Rostaházy József, fia József, felesége Wintersteiner  Katalin és unokái János, György, József, Ferenc, Antal és Anna

 

- Névváltoztató oklevél

 

2 db

I. Ferenc

Bécs 1795. augusztus. 6.

 

 

I. (II.) Ferenc

Bécs

1796. október. 14

a, Győr

1795. december. b, Komárom

1796. január. 14.

 

a, Győr

1797. január. 14

b, Komárom

1797. március. 29.

46

Hörpfer von Harpfenburg János stb. család hűbér-adomány levele

 

 

 

I Lipót német-római császár

Bécs

1699. július. 13.

 

47.

Argay Antal József , Argai András és fiai Mihály, János, Ferenc, András

I. Ferenc

Bécs

1793. május. 23

 

 

 IV.A. 1.e./31.

 

Folyószám

A címer szerző illetve nyerők neve

Az armális adományozója és kelte

Kihirdetve

1

Schwendl Mihály

 

 

2

Balassa György

 

 

3

Garamszentbenedeki Apátság

 

 

4

Hölgye János

 

 

 

Különféle oklevelek:

            - 3 db

 

Kartonban:

 

Folyószám

A címer szerző illetve nyerők neve

Az armális adományozója és kelte

Kihirdetve

10

Feier  (Fejér) István de Lethenie és neje Zsuzsa, fia Dániel, mostoha testvérei Bertalan, Benedek és András

III. Mátyás

Pozsony

1609. december. 4.

Somorján

1610

feria tertia proxima post dominican Laetare

 

Simon Benedek

 

 

 

Szerdahelyi Tamás

 

 

 

Borlich György

 

 

5

Barachkay András és testvérei Mihály, György, Miklós, István és unokatestvérük Márton

III. Ferdinánd

Pozsony

1647. április. 10

 

16

Bessenyei Kardos Balázs

II. Mátyás

Pozsony

109. december. 2.

Zala vármegye

1611. július. 29.

27

Radez (de Busán) István

 

(hamisított)

I. Ferdinánd

Bécs

1560. január. 31.

 

30

Sapharych György (de Sywecz) fiai Bernát és György, atyai nagybátyjuk István és Zalatnoki György

II. Lajos

Buda

1517. in festo Priscae

(Lemásolandó)

40

Terczák de Drastya Mátyás, testvére István, anyai nagybátyja Ludwaych Mihály, Sodel Mihály és Zergőczy Miklós

Rudolf

Prága

1579. szeptember. 28.

Szlovénország közgyűlésén Varasd és Horvátországban Zágráb

 

I. Lipót oklevele a Mosoni vámmentességről

 

 

22.

Nemesszegfi Makó György és testvére Albert, atyai nagybátyja János és Ferenc

II. Rudolf

Prága

1595. január. 1,

(Lemásolandó)

Nincs kartonban:

 

 

Kömíves másként Horváth Ferenc

 

 

 

Sallai Imre

 

 

 

Nagyszántay Ányos Albert

 

 

 

Warthussobyjcz Péter és testvérei György, János és Pál

II. Miksa

Bécs

1574. augusztus. 3.

Eger

1575

 

Baróthy másként Russborm György

 

 

 

 

Különféle oklevelek:

 

 

Pálffy Miklós nádor birtokadomány levele Jákfalvi Horváth Ferenc javára

Bécs

1719. február. 14.

 

 

 

Másolat:

 

13

Herffenbürgi Herpffer Miklós és utódai német birodalmi nemesség megújjítva az 1505 évi armállis

Mátyás

Regensburg

1613. augusztus. 16

 

(másolat 1697-ből)

 

14

Herpffer János és neje Róza, fia Ferdinánd s leánya Katalin

I. Lipót

Bécs

1691. december. 9.

(másolat)

(van egy külön Moson vm.kihirdetési bizonyítvány) Moson vármegye