Fogd el és jelentsd! A Szentlőrinci járás főszolgabírájának 5752/1944 számú jelentése amerikai ejtőernyősök elfogásáról

Hónap dokumentuma
2023.07.04.

Fogd el és jelentsd!

A Szentlőrinci járás főszolgabírájának 5752/1944 számú jelentése amerikai ejtőernyősök elfogásáról

 

1944. június végén nem mindennapi meglepetés érte Baranya vármegye lakosságát. Ez volt az első olyan eset, hogy a vármegye területén amerikai ejtőernyősöket sikerült elfogni a második világháború alatt. A Királyegyháza mellett földet ért repülős elfogásáról a korabeli sajtó is tudósított:

1. kép. Korabeli sajtó tudósítása az amerikai ejtőernyős elfogásáról. Forrás: Dunántúl, 1944. július.1. 1.

Magyarország 1941-től kezdte el megszervezni az ejtőernyős elhárítás országos rendszerét. Rendeletek szerint különbséget kellett tenni ejtőernyős deszant egységek, illetve a repülőgépből kiugró, életét mentő repülősök között. Országosan ejtőernyős elhárító osztagokat, illetve figyelőőrsöket szerveztek, melyeknek jelentenie kellett a repülőgép lezuhanásának, illetve az ejtőernyős földre érkezésének pontos helyzetét, számát, valamint riasztotta a hatóságokat, és biztosította a helyszínt.

2. Kép. Ejtőernyősök elfogására buzdító propaganda plakát. Forrás: MNL BaVL. IV.1407.e. Pécs város polgármesterének iratai. "C" ügyosztály irati. C-v-35568/1944.

A lelőtt ellenséges repülőgépek személyzetét tilos volt bántalmazni. A M. kir. Honvédelmi Miniszter 63326/1944 számú rendelete kimondta: ”Bármilyen nagy is legyen az elkeseredés egy bombatámadás után, a bombákat ledobó és otthonokat megsemmisítő ellenséges repülők ellen, kell hogy nagyobb legyen az erkölcsi erő, mely az indulatokat megfékezi és a foglyul ejtettekben csak a háború eszközeit látja, akik pusztán a parancsot teljesítetek.” Szigorúan tilos volt az ejtőernyővel kiugrottak személyes tárgyait elvenni, mert az lopás bűntettének minősült és 5 évig terjedő börtönnel volt büntethető. Az ejtőernyős elhárító csoportoknak esküt kellett tenniük, illetve rendszeres gyakorlatokon kellett részt venniük. Részletes tájékozatót kaptak a parancsnokok a lezuhant, vagy ellenséges repülőgéppel kényszerleszállt és elfogott, vagy meghalt személyzettel követendő eljárásról.

3. Kép. Mellékletet 5892-eln.I.-1944.számhoz. Forrás: MNL BaVL. V.126.a. Hercegtőttősi Körjegyzői Hivatal iratai. 1385/1944.

4. Kép. Mellékletet 5892-eln.I.-1944.számhoz. Forrás: MNL BaVL. V.126.a. Hercegtőttősi Körjegyzői Hivatal iratai. 1385/1944.

1944. június 30-án 450 szövetséges bombázó és 150 vadászgép szállt fel a dél-olaszországi támaszpontokról, hogy Sziléziában olajipari célpontokat támadjanak. Magyarország felett erős rétegfelhőzetbe kerültek, emiatt a bombázó kötelék felbomlott. A támadó repülőgépeket visszarendelték, vagy másodlagos célpontok felé irányították. A bombázók ekkor mértek csapást Csepelre, Rákospalotára, Veszprémre, Balatonboglárra, Kaposvárra, Dombóvárra, Pécsre és Mágocsra. Utóbbi településen történt az első halálos áldozatokat is követelő bombázás Baranya vármegye területén. A visszafelé tartó bombázókat a riasztott magyar és német vadászgépek támadták meg.

A támadó angolszász légiflotta között szerepelt a "Shack Queen" névre elkeresztelt B24H-41-28736 sorszámú repülőgép is, amelynek a pilótája Lubie M. Roberson első osztályú hadnagy volt. A bombázó az olaszországi Pantanella légi támaszpontról szállt fel, célpontja a felső-sziléziai Blechhammer olajipari központ volt. Roberson gépe az Adria partjánál Brac sziget közelében szakadt el a köteléktől, majd a Balatontól délre német vadászgéptámadás miatt kigyulladt.

5. Kép. Az Amerikai Légierő jelentése az eltűnt repülőgépről. Forrás: http://www.b24bestweb.com/images/MACR/MACR-6334-1.JPG

6. Kép. Az Amerikai Légierő jelentése az eltűnt repülőgépről. Forrás: http://www.b24bestweb.com/images/MACR/MACR-6334-2.JPG

Kigyulladt a fedélköz is, azonban Willard D. Crary őrmester kinyitotta a bombázó ajtaját, hogy elfojtsa a repülőgép belsejében keletkezett tüzet, ezzel megmentve a gépet a pusztulástól. William B. Downey navigátor a támadásban életét veszítette. A sérült gépet a személyzet 7 tagja 7000 méter magasságból ejtőernyővel elhagyta, bombaterhétől a Baranya vármegyei Piskó falu melletti területen szabadult meg. Lubie M. Roberson pilóta, William F. Rogers másodpilóta, tovább repült a lángoló géppel. A bombázó a Jugoszláv partok közelében zuhant le. Robersont illetve Rogerst jugoszláv partizánok kisérték el egy repülőtérre, ahonnan Olaszországba menekítették őket.

7. Kép. "Shack Queen" legénysége. Forrás: https://www.findagrave.com/memorial/56660479/joseph-e-scherger#view-photo=205996970

A sérült repülőgépet elhagyó ejtőernyősöket Baranya és Somogy vármegye területén fogták el, illetve ölték meg. Ezek az események a Szentlőrinci járás főszolgabírájának 5752/1944 számú jelentésében is szerepelnek:

8. Kép. Királyegyházi körjegyzőség jelentése. Forrás: MNL BaVL. IV.427. b. Szentlőrinci járás főszolgabírájának közigazgatási iratai. 5752/1944.

9. Kép. "Ki fél a békétől?" című szövetséges ejtőernyősnél talált röplap. Forrás: MNL BaVL. IV.427. b. Szentlőrinci járás főszolgabírájának közigazgatási iratai. 5752/1944.

10. Kép. "Ki fél a békétől?" című szövetséges ejtőernyősnél talált röplap. Forrás: MNL BaVL. IV.427. b. Szentlőrinci járás főszolgabírájának közigazgatási iratai. 5752/1944.

11. Kép. M.kir. pécsi IV, csendőrkerület Sellyei őrsének jelentése. Forrás: MNL BaVL. IV.427. b. Szentlőrinci járás főszolgabírájának közigazgatási iratai. 5752/1944.

12. Kép M.kir. pécsi IV, csendőrkerület Sellyei őrsének jelentése. Forrás: MNL BaVL. IV.427. b. Szentlőrinci járás főszolgabírájának közigazgatási iratai. 5752/1944.

13. Kép. Csányoszrói körjegyzőtől kárjelentés beterjesztése. Forrás: MNL BaVL. IV.427. b. Szentlőrinci járás főszolgabírájának közigazgatási iratai. 5752/1944.

14. Kép. Piskó légoltalmi parancsnok kárjelentése. Forrás: MNL BaVL. IV.427. b. Szentlőrinci járás főszolgabírájának közigazgatási iratai. 5752/1944.

15. Kép. Piskó légoltalmi parancsnok kárjelentése. Forrás: MNL BaVL. IV.427. b. Szentlőrinci járás főszolgabírájának közigazgatási iratai. 5752/1944.

16. Kép. Piskó melletti bombatölcsérek elhelyezkedésének ábrázolása. Forrás: MNL BaVL. IV.427. b. Szentlőrinci járás főszolgabírájának közigazgatási iratai. 5752/1944.

Információk a legénység további sorsáról:

Willard D. Crary őrmester az akkor Somogy vármegyéhez tartozó Somogyhárságy település közelében ért földet. A korabeli sajtó tudósítása szerint nem nyílt ki az ejtőernyője, de a legénység tanúvallomása szerint a helyi lakosság meggyilkolta.

17. Kép. Willard Donald Crary. Forrás: https://www.findagrave.com/memorial/63777523/willard-donald-crary#view-photo=230945672

William B. Downey navigátort a vadásztámadás során találta szíven egy gépágyúlövedék repesze, és életét veszítette. Poszthumusz légi érdemrenddel és bíbor szívvel tüntették ki. 1949. július 1-én szállították haza Belgrádból, az amerikai Arrlington Nemzeti Temetőbe.

18. Kép. William B. Downey navigátor. Forrás: https://www.findagrave.com/memorial/49175102/william-burns-downey#view-photo=174772372

Joseph E. Scherger rádiós égési sérüléseket szenvedett az arcán. Vejti község mellett ért földet ahol a darócihalmi határőrség agyonlőtte. 1944. július 2-án temették el a Vejti község köztemetőjében. A koporsó árát Pirha János rendezte, ami 60 pengőbe került. A rádióst később légi érdemrenddel és bíbor szívvel tüntették ki.

19. Kép. Joseph E. Scherger halottvizsgálati jegyzőkönyve. Forrás: MNL BaVL. IV.426.b. Siklósi járás főszolgabírájának közigazgatási iratai. 1/1944.

Louis H. Weixelman őrmester hadifogságba esése után a sérülése miatt a pécsi hadikórházba került. 1944. november 27-én a kórházzal együtt Balatonboglárra evakuálták, majd az oroszok megérkezése után Belgrádba, később pedig az olaszországi Bariba szállították.

 

20. Kép. Német jelentés a hadifoglyokról. Forrás: https://catalog.archives.gov/id/143480606?objectPage=3

Herbert J. Haskinst Nyugotszenterzsébet közelében fogták el. Sérülése miatt szintén a pécsi hadikórházba szállították, majd a Pomerániában található Stalag Luft 4 hadifogolytáborba került.

Donald A. Dumas enyhe égési sérülése miatt 15 napig orvosi ellátásban részesült. 1944. július 15-én hadifogolytáborba került a Dulag Luft -ba.

John T. McGuirk törzsőrmester szintén a Dulag Luft hadifogolytáborba került.

Joseph M. Casadevall másodhadnagyot szintén megtámadták a helyi civilek. Kettő német katona mentette meg, a bántalmazásban súlyos fejsérülést szenvedett. A Stalag Luft 3 hadifogolytáborba szállították Sziléziába, majd később egy Bajorországban található fogolytáborba került .A tábort 1945 április végén szabadította fel Patton 3. hadserege.

21. kép Joseph M. Casadevall. Forrás: https://obits.nj.com/us/obituaries/starledger/name/joseph-casadevall-obituary?id=11512832

Mind a négy fogságba esett repülős túlélte a hadifogolytábort. Willard D. Crary és Joseph E. Scherger földi maradványait az Amerikai Katonai Misszió Sírfelkutató Osztálya szállítatta el 1946 októberében. Schergert a franciaországi Lorraine Amerikai Temetőbe, Craryt a denveri Wheat Ridgeben helyezték végső nyugalomra.

 

Gáspár Attila levéltáros

Szakirodalom:

Dr. Barczy Zoltán-Sárhidai Gyula: A magyar királyi honvédség légvédelme 1920-1945. Budapest, Zrínyi kiadó, 2010.

Dr. Csizek Zoltán: A Mecsek lejtői fölött. Pillanatképek Pécs repüléstörténetéből 1888–1945. Pécs, magánkiadás, 2008.

Mohos Nándor: A 460. Bomber Group légiharca Magyarország felett. Magyar Honvéd. 1995.március.

Pataky Iván–Rozsos László–Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett. Második kötet. Budapest, Zrínyi Katonai Könyv és Lapkiadó, 1992.

Források:

MNL BaVL IV.410.b. Baranya vármegye alispánjának közigazgatási iratai. 11908/1949.

MNL BaVL. IV.426.b. Siklósi járás főszolgabírájának közigazgatási iratai. 1/1944.

MNL BaVL. IV.427. b. Szentlőrinci járás főszolgabírájának közigazgatási iratai. 5752/1944.

MNL BaVL. IV.1407.e. Pécs város polgármesterének iratai. "C" ügyosztály irati. C-v-35568/1944.

MNL BaVL. V.120.a. Felsőmindszenti Körjegyzői Hivatal iratai. 30/1944

MNL BaVL. V.126.a. Hercegtőttősi Körjegyzői Hivatal iratai. 1385/1944.

MNL BaVL. V.181.g. Vajszlói Körjegyzőség iratai. Vejti község iratai. Számadási főkönyv 1944.

Sajtó:

Dunántúl, 1944.július.1. 1-2.

Szigetvári Hírlap. 1944. Július. 8. 2.

Internetes forrás:

Downed Allied Air Crew Database Austria

https://daacda.acdh.oeaw.ac.at/entities/bombers/detail/290

Find a grave

https://www.findagrave.com/memorial/56660479/joseph-e-scherger

https://www.findagrave.com/memorial/49175102/william-burns-downey

https://www.findagrave.com/memorial/63777523/willard-donald-crary

Floyd E. Gregory: HISTORY OF 783rd BOMB SQUADRON (H) 465th BOMBARDMENT GROUP (H) (1943 – 1945) PANTANELLA, ITALY.

https://465th.org/History/PDFs/783rd%20History.pdf

National Archives Catalog. Missing Air Crew Report number 6334

https://catalog.archives.gov/id/90998519

National Archives Catalog. ME-1846

https://catalog.archives.gov/id/143480606?objectPage=3

The Star Ledger. Joseph Casadevall. (1920-2014)

https://obits.nj.com/us/obituaries/starledger/name/joseph-casadevall-obituary?id=11512832

 

Utolsó frissítés:

2023.10.04.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges