SZAKMAI BESZÁMOLÓ - XXXIX. Vas Megyei Levéltári Nap 2022

2023.02.27.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

XXXIX. VAS MEGYEI LEVÉLTÁRI NAP

Csalások, hamisítások, félrevezetések és lelepleződések Vas vármegyében a 12–20. században

2022. október 4.

 

 

Az MNL Vas Vármegyei Levéltára 1984 óta minden évben megrendezi tematikus konferenciáját, a Levéltári Napot, amely lehetővé teszi, hogy az intézmény falai között zajló tudományos feldolgozómunka eredményei mind a közgyűjteményi szakemberek, kutatók és oktatók, mind az érdeklődő nagyközönség számára hozzáférhetővé váljanak.

A 2022. évi ülésszak dr. Szovák Kornél az MTA doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Moravcsik Gyula Intézetének igazgatója elnöklete alatt zajlott le. A levéltár előadótermébe megtartott tudományos ülésszak egy izgalmas kérdéskört: a csalások és hamisítások témakörét járja körül, a levéltárban őrzött legkorábbi írásos forrásaink keletkezésétől, a 12. századtól kezdve a 20. század elejéig. A hamisság fogalmát a lehető legtágabban értelmezve az irat-, okmány-, pénz-, váltó- és mértékhamisítás áttekintése mellett a személyazonosságot vagy szakképesítést érintő csalások, átverések is terítékre kerülnek. Ugyancsak érdekes tanulságokkal szolgált több referátum a valótlanságok leleplezésének, a nyomozás és bizonyítás folyamatának bemutatása révén. Az előadók új kutatási eredményeken alapuló, eddig még publikálatlan anyagokat tártak a hallgatóság elé. A rendezvényen körülbelül 50 fős hallgatóság vett részt.

A rendezvény kezdetén a levéltár igazgatója, dr. Melega Miklós köszöntötte a megjelenteket, az előadókat és társintézmények képviselőit és nyitotta meg a konferenciát. A népes, 11 főt számláló előadói gárdából 4 fő az MNL Vas Megyei Levéltára munkatársai, további 3 fő az intézmény egykori dolgozói közül került ki. Az előbbieken kívül dr. Szovák Kornél budapesti történész, dr. Zágorhidi Czigány Balázs vasvári muzeológus és Söptei Imre kőszegivárosi levéltáros bővítette az előadók körét.

Az elhangzott előadások, illetve az egész konferencia visszanézhető a levéltár Youtube csatornáján, az alábbi címen: https://www.youtube.com/watch?v=keZGGdUEZew&t=12s

A Levéltári Napról – az intézményi honlap mellett –a Kossuth Rádió, valamint a helyi nyomtatott és elektronikus média több ízben is tudósított:

https://www.vaol.hu/helyi-kultura/2022/10/sherlock-holmeskent-eredtek-a-csalok-nyomaba-a-kutatok-megrendeztek-a-39-vas-megyei-leveltari-napot

https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2022/10/07/szombat-reggel-harminc-eves-az-angster-orgonaepito-manufaktura/

A rendezvényről készült írásos és képes beszámoló azintézmény honlapján, az alábbi linkeken érhető el:

https://mnl.gov.hu/mnl/vaml/hirek/szakmai_beszamolo_xxxix_vas_megyei_leveltari_nap_2022

 

A Levéltári Napon elhangzott előadások alapján készült, jegyzetekkel ellátott tanulmányok – a korábbi hagyományokat követve – az MNL Vas Megyei Levéltára kiadványsorozatában, az Archivum Comitatus Castriferrei 10. kötetében, az „Előadások Vas megye történetéről” című alsorozat 8. részeként látnak majd napvilágot.

 

 

 

Szombathely, 2023. február 22.

 

                                                                                                                 Dr. Melega Miklós

                                                                                                                         igazgató

 

Utolsó frissítés:

2023.02.27.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges