Holokauszt Szabolcs,Szatmár,Bereg megyékben – Ajánló bibliográfia

Holokauszttal kapcsolatos dokumentumok
az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Szakkönyvtárában

 

Ajánló bibliográfia

 

A bibliográfia célja a holokauszt iránt érdeklődő kutatók munkájának segítése. Önálló kötetek, tanulmányok, újságcikkek felhasználásával képet adunk azokról a szakkönyvtárunkban található, nyomtatásban megjelent művekről, amelyek segíthetik a holokauszt témakörének mind teljesebb megismerését. A legtöbb tételhez kapcsolódik csatolmány, vagy link. A csatolmány az általunk digitalizált mű teljes szövege vagy a szöveg egy része, könyvborítója, címoldala, tartalomjegyzéke, előszava, bevezetése. Linket azoknál a dokumentumoknál alkalmazunk, amelyek teljes szövegét, szövegének egy részét, könyvismertetőjét a világhálón is megtaláljuk. A link mögött zárójelben dátum szerepel. Ez az interneten történő fellelhetőségének idejére utal.

A bibliográfia tételei a szerzők, ha nincs, akkor a címek betűrendjében helyezkednek el. A bibliográfiai leírások tartalmazzák a szerzőt, a címet, a megjelenés helyét, idejét, kiadóját és a dokumentum terjedelmét. Az anyaggyűjtés lezárásának időpontja: 2014. szeptember 4.

 

Önálló kötetek

BEN-TOV, Arieh: Holocaust. A Nemzetközi Vöröskereszt és a magyar zsidóság a második világháború alatt. Budapest, 1992, Dunakönyv, 297 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

BRAHAM, Randolph, L.: A magyar holocaust. 1–2. köt. Ford. Zala Tamás et al. Budapest, 1988, Gondolat–Wilmington Blackburn Intern. Incorp., 470, 566 p. [Borító, tartalomjegyzék, fülszöveg (PDF)]

 

BRAHAM, Randolph, L.: A népirtás politikája. A holocaust Magyarországon.  2. bőv. és átd. kiad. 1–2. köt. Budapest, 1997, Belvárosi, 1474 p. [Teljes szöveg (1. köt.)(PDF)] [Teljes szöveg (2. köt.)(PDF)] (2014. 9. 4.)

 

BUCZKÓ József: Újfehértó zsidósága. Újfehértó, 1998, Önkormányzat, 191 p. [Borító, tartalomjegyzék, előszó (PDF)]

 

CSEH Edit, K.: A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai.  Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból. Gyula, 2002, Békés Megyei Levéltár, 498 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

Csendőrtiszt a Markóban. Ferenczy László csendőr alezredes a népbíróság előtt. Szerk. Molnár Judit. Budapest, 2014, Scolar–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 375 p. [Részlet (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

Dokumentumok a magyarok megsemmisítéséről, 1917–1967. 1–2. köt. Főszerk. Magyar Kálmán. Kaposvár, 1998–1999, Magyar Nemzeti Történeti Társaság, 208, 260 p. [Borító, tartalomjegyzék (PDF)]

 

Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Iratok a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Levéltárból. Összeáll. Nagy Ferenc. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány–Holocaust Dokumentációs Központ, 87 p. [Teljes szöveg (PDF)]

 

DUPCSIK Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890–2008. Budapest, 2009, Osiris, 362 p. [Könyvismertetés (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938–1945. Összeáll. Katona Csaba et al. Budapest, 2004, Magyar Országos Levéltár, 236 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

FARKAS Claudia, K.: Jogok nélkül. A zsidó lét Magyarországon, 1920–1944. Budapest, 2010, Napvilág, 361 p. [Könyvismertetés (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

FARKAS József: A zsidók Mátészalka társadalmában. Debrecen, 1989, KLTE, 248 p. [Borító, bevezetés, tartalomjegyzék (PDF)]

 

Források a magyarországi cigányság történetéből, 1758–1999. Szerk. Nagy Pál. Gödöllő, 2011, Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány, 484 p. [Borító, tartalomjegyzék, bevezetés (PDF)]

 

Források a szombathelyi gettó történetéhez, 1944. április 15. – 1944. július 30. Összeáll. Mayer László. Szombathely, 1994, Vas Megyei Levéltár, 352 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

GONDA László: A zsidóság Magyarországon, 1526–1945. Szerk. Zeke Gyula. Sajtó alá rend. Gál Éva. Budapest, 1992, Századvég, 388 p. [Borító, tartalomjegyzék, előszó (PDF)]

 

A gyulai zsidóság és a vészkorszak. Dokumentumok. Összeáll. Kereskényiné Cseh Edit. Gyula, 1994, Békés Megyei Levéltár, 157 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Budapest, 2001, Osiris, 788 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

HALMOS Sándor: Adatok Bereg és Szabolcs vármegye zsidósága történetéhez a letelepedéstől napjainkig. Budapest, 2009, Barankovics I. Alapítvány–Gondolat, 295 p., [8] t. [Borító, tartalomjegyzék, előszó helyett (PDF)]

 

HALMOS Sándor: Szatmár vármegye zsidósága. Nyíregyháza, 2008, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár–Barankovics I. Alapítvány, 164 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Szerk. Molnár Judit. Budapest, 2005, Balassi, 737 p. [Részletek (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

HORÁK Magda: A magyar értelmiség veszteségei az 1940-es években. Budapest, 1995, Szerző, 189 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

Holokauszt emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából. Szerk. Králl Csaba. Budapest, 1994, Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség (TEDISZ), 427 p. [Borító, tartalomjegyzék (PDF)]

 

Jogfosztástól népirtásig. A magyar holokauszt áldozatainak emlékére. Szerk. Molnár Judit. Budapest, 2006, MNM–Holokauszt Emlékközpont, 79 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

KÁDÁR Gábor – VÁGI Zoltán: Hullarablás. A magyar zsidók gazdasági megsemmisítése. Budapest, 2005, Hanna Arendt Egyesület–Jaffa, 432 p. [Könyvismertetés (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KARSAI László: A cigánykérdés Magyarországon, 1919–1945. Út a cigány holocausthoz. Budapest, 1992, Cserépfalvi, 197 p. [Borító, előszó, tartalomjegyzék (PDF)]

 

KATZ Katalin: Visszafojtott emlékezet. A magyarországi romák holokauszttörténetéhez. Budapest, 2005, Pont, 158 p. [Könyvismertetés, részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

KIRÁLY Aladár: A nyíregyházi gettó története. Nyíregyháza, 1946, Szerző, 67 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk. Nyíregyháza, 2013, Nyíregyházi Zsidó Hitközség, 154 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

KOMORÓCZY Géza: A zsidók története Magyarországon. 1–2 köt.  Pozsony, 2012, Kalligram, 1230, 1213 p. [Könyvismertetés (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KOPKA János: Zsidó emlékek a Felső-Tisza vidéken. Nyíregyháza, 2004, Kelet Press, 143 p. [Borító, címoldal, részlet (PDF)]

 

KORNFELD Tamás: Nem mindennapi élet. Ford. Borbás Mária. Budapest, 2014, Corvina, 208 p., [18] t. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

KOVÁCS M. Mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon, 1920–1945. Budapest, 2012, Napvilág, 267 p. [Könyvismertetés (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KOVÁCS László: Tanú vagyok. Életrajzi töredékek. Nyíregyháza, 2004, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 288, [16] p. [Teljes szöveg (PDF) (2014. 9. 4.)

 

Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Szerk. Karsai László, Molnár Judit. Budapest, 2002, MAZSIHISZ, 785 p. [Borító, címoldal, tartalomjegyzék (PDF)]

 

LÁZÁR Olga: Életem szörnyű naplója. Birkenau, Allendorf. Miskolc, 1987, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 71 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

A magyarországi háborús munkaszolgálat. Túlélők visszaemlékezései. Szerk. Randolph L. Braham. Budapest, 1996, TEDISZ–Szent Pál Akadémia., 145 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

A magyarországi holokauszt bibliográfiája. 1–2. köt. Szerk. Randolph L. Braham. Budapest, 2010, Park, 926 p. [Borító, előszó, tartalomjegyzék, (PDF)]

 

Magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1938–1945. Összeáll. Vértes Róbert. Szerk. Székely Gábor. Budapest, 1997, Polgár, 392 p. [Borító, tartalomjegyzék, előszó (PDF)]

 

MOSKOVITS, Cvi: Jesivák Magyarországon. Adalékok a zsidó hitközségek 1944. áprilisi összeírásának történeti értékeléséhez. Budapest, 1999, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 54 p. [Borító, címoldal, tartalomjegyzék, bevezetés (PDF)]

 

”Nekem itt zsidónak kell lenni”. Források és dokumentumok, 965–2012. A zsidók története Magyarországon I–II. kötetéhez. Szöveggyűjtemény. Összeáll. Komoróczy Géza. Ford. Bányai Viktória et al. Pozsony, 2013, Kalligram, 1469 p. [Borító, bevezetés részlet (PDF)]

 

NÉZŐ István: Kisvárda és környéke zsidóságának története. Kisvárda, 2014, KIÚT Térségfejlesztési Egyesület, 135 p. [Teljes szöveg (PDF)]

 

NÉZŐ István: A kisvárdai zsidóság története. Nyíregyháza, 1998, Ardlea, 157 p. [Teljes szöveg (PDF)] [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

NÉZŐ István: A zsidóság Kisvárdán. Nyíregyháza, 2003, Kisvárdai Városszépítő Egyesület, 306 p.  [Teljes szöveg (PDF)]

 

A nyíregyházi zsidóság pusztulása. Forrásközlés. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 2004, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 331 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

NYÉKI Károly: „… imádkozzatok értünk, hogy mielőbb meghaljunk…”: halálozások a mátészalkai gettóban, 1944 április–május. Mátészalka, 1999, Önkormányzat, 12, X p. [Borító, részlet (PDF)]

 

NYÉKI Károly: Istennek, embernek tetszően éltek, - de a halál felé meneteltek. A mátészalkai körzeti gettó. Mátészalka, 2001, Önkormányzat–Szatmári Múzeum, 60, [7] p. [Borító, előszó, tartalomjegyzék (PDF)]

 

RAGÁNYNÉ KOSZTIG Csilla: Emléktöredékek Kisvárda és Nyírkarász zsidóságának életéből. Nyírkarász, 2012, Szerző, 148 p. [Borító, címoldal, előszó, tartalomjegyzék (PDF)]

 

RICZU Zoltán: Zsidó emlékek és épületek Nyíregyházán. Nyíregyháza, 1992, Jósa András Múzeum, 132 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

RÓZSA Ágnes: A nürnbergi lágernapló, 1944–45. Budapest, 1978, Magvető, 307 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

SÁGVÁRI Ágnes: Tanulmányok a magyarországi holokauszt történetéből. Összeáll. Palasik Mária. Budapest, 2002, Napvilág, 132 p. [Borító, tartalomjegyzék, bevezetés (PDF)]

 

Salgótarjáni zsidótörténet. Általános és középiskolások számára. Összeáll., szerk. Pásztor Cecília. Salgótarján, 2003, Nógrád Megyei Levéltár, 90 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

SCHMIDT Mária: Kollaboráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsidó Tanács. Budapest, 1990, Minerva, 445 p., [16]. [Könyvismertetés (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

SIPOS Lajos: Dokumentumok a magyarországi antiszemitizmus történetéből. Szeged, 2001, Bába, 79 p. [Borító, előzéklap, címoldal, tartalomjegyzék (PDF)]

 

SOMOS Péter: Nyírzsidók. Nyíregyháza, 2009, Nyíregyházi Zsidó Hitközség, 101 p. [Könyvismertetés (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

STERN Samu: Emlékirataim. Versenyfutás az idővel. A ”zsidótanács” működése a német megszállás és a nyilas uralom idején. Budapest, 2004, Bábel, 377, [13] p. [Könyvismertetés (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

SZEDERJESI Cecília – TYEKVICSKA Árpád: Senkiföldjén. Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról. Balassagyarmat–Salgótarján, 2006, Nógrád Megyei Levéltár, 746 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

SZEKERES József: A pesti gettók 1945. januári megmentése „a magyar Schindler” - Szalai Pál visszaemlékezései és más dokumentumok alapján. Budapest, 1997, Budapest Főváros Levéltára, 278 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

SZITA Szabolcs: A Gestapo tevékenysége Magyarországon, 1939–1945. A Német Titkos Államrendőrség Magyarországon a II. világháború idején. Budapest, 2014, Corvina, 287 p. [Borító, tartalomjegyzék, bevezető (PDF)]

 

SZITA Szabolcs: Halálerőd a munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez, 1944–1945. Budapest, 1989, Kossuth–ÁKV, 311 p., [32] t. [Borító, tartalomjegyzék (PDF)]

 

Temetetlen halottaink, 1941. Körösmező, Kamenyec-Podolszk. Összeáll. Szirtes Zoltán. Budapest, 1996, Magán kiad., 95 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

UNGVÁRY Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon, 1919–1944. 2. jav. kiad. Pécs–Budapest, 2012, Jelenkor–OSZK, 649, [4] p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

Üldöztetés, embermentés, újrakezdés. Tudományos emlékülések 2007. április 12. és május 8. Szerk. Botos János, Kovács Tamás. Budapest, 2007, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 175 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

VÁGI Zoltán – CSŐSZ László – KÁDÁR Gábor: The Holocaust in Hungary. Evolution of a genocide. Maryland, 2012, The United States Holocaust Memorial Museum, 442 p. [Részletek (angol nyelvű) (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

ZINNER Tibor – RÓNA Péter. Szálasiék bilincsben. 1–2. köt. Budapest, 1986, Lapk. Váll., 342, 311. p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

Zsidó közösségek öröksége. Szerk. Toronyi Zsuzsanna. Budapest, 2010, Magyar Zsidó Levéltár, 169 p. [Könyvismertetés (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

A zsidó népesség száma településenként, 1840–1941. Szerk. Kepecs József. Budapest, 1993, Központi Statisztikai Hivatal, 497 p. [Részletek (PDF)]

 

Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Szerk. Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel. Budapest, 2013, Aposztróf, 453 p. [Könyvismertetés (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus. Tanulmányok a zsidókérdésről a huszadik századi Magyarországon. Sajtó alá rend. Hanák Péter. Budapest, 1984, Gondolat, 378 p. [Borító, címoldal, tartalomjegyzék (PDF)]

 

Zsidósors Délkelet-Dunántúlon a XVIII. századtól a holocaustig. Szerk. Szili Ferenc. Kaposvár, 1994, Somogy Megyei Levéltár, 319 p. [Borító, előszó, tartalomjegyzék (PDF)]

 

Tanulmányok, cikkek

 

BALÁZS Edit: „A jó zsidó egyúttal jó hazafi is”. Dr. Bernstein Béla rabbi. Sófár, 2012. 2. sz. 2–3. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

BALOGH Margit: Egyházak és a holokauszt. História, 2004. 2–3. sz. 59 p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

BIBÓ István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Rubicon. 2004. 4. sz. 28–37 p.

 

BRAHAM, Randolp L.: Kanada és a Holocaust bűnelkövetői. Századok, 1995. 6. sz. 1331–1354. p.

 

BRAHAM, Randolph L.: A magyar Holocaust. História, 1988. 5. sz. 29. p.

 

CSÍKI Tamás: A kassai zsidóság a Holocaust idején. In A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 42. Szerk. Veres László, Viga Gyula. Miskolc, 2003.  387–398. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

CSÍKI Tamás: A miskolci zsidóság a Holocaust időszakában.  In A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 40. Szerk. Veres László, Viga Gyula. Miskolc, 2001. 335–345 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

CSŐSZ László: A „legmagyarabb” vármegyében. Gettósítás és deportálás Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. História, 2004. 2–3. sz. 43–47. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

DEÁK István: The Holocaust in Hungary. Fifty Years Later. Buksz, 1998. 1. sz. 85–89. p. [Könyvismertetés (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

ERDÉSZ Ádám: Gyomától Németországig. Kner Imre internálása. In Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 18. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2008. 99–114. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

FEKETE Antal: Az elhallgatott történelem. A holokausztra emlékeztek Nyírmadán. Sófár, 2014. 4. sz. 8. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

FIGDER Éva: Az „Aranyvonat”. A nyugatra elhurcolt javak sorsa. História, 2000. 1. sz. 15–17. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

FLODUNG János: Daniel Jonah Goldhagen: Hitler önkéntes végrehajtói. Az átlagos németek és a Holocaust. Századok, 1998. 3. sz. 752–755. p.

 

GECSÉNYI Lajos: A „Jaross-listák” nyomában. História, 2004. 2–3. sz. 14–16. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

GERGELY János: Zsidók deportálása a hazából. História, 2006. 4. sz. 6–8. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

Gettómagyarország 1944. A Központi Zsidó Tanács iratai. Szerk. Frojimovics Kinga, Molnár Judit. Makor, 2002. 5. sz. 172 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

GIDÓ Attila: A kolozsvári zsidóság sorsa 1944-ben. Rubicon, 2005. 2–3. sz. 121–126. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

HANÁK Péter: Zsidó munkaszolgálat a Holocaust éveiben. História, 1994. 4. sz. 25–26. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

HARASZTI György: Égő titkok. Az „Auschwitzi jegyzőkönyvekből” 70 év távlatából. Rubicon, 2014. 3. sz. 64–69. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

HARASZTI György: Hős vagy áruló? [Kasztner Rezső]. História, 2004. 2–3. sz. 20–21 p.

 

HARASZTI György: Kárpáti rapszódia. A szegénységből a gettóba. História, 2004. 2–3. sz. 23–28. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

HARASZTI György: A kivételezettek vonata. Ismét a Kasztner-akcióról. História, 2005. 3. sz. 38–39. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

HORVÁTH Rita: A Magyarországi Zsidók Deportáltakat Gondozó Országos Bizottsága (DEGOB) története. Makor, 1997. 1. sz. 63 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KÁDÁR Gábor – Vági Zoltán: A HÖSS-akció. A magyar zsidók megsemmisítése Auschwitz-Birkenauban. História, 2003. 1. sz. 19–23. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

KÁDÁR Gábor – Vági Zoltán: A magyar holokauszt sajátos vonásai (1944–1945). História, 2000. 3. sz. 24–28. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

KÁDÁR Gábor – Vági Zoltán: Rendvédelmi szervek és zsidók Magyarországon (1944–1945).  História, 1998. 8. sz. 18–21. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

KARSAI László: Zsidó Holocaust - ”számháború”. História, 1994. 1. sz. 12. p.

 

KATONA, Gabriel P.: Zsidókat mentő központ. Személyes emlékek alapján. História, 1994. 2. sz. 8–10. p.

 

KEREKES György: A 72894. sz. túlélő. (Emlékmorzsák). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2004, 2. sz. 200–208. p.

 

KISS Gábor: A holokauszt-emlékmű avatásán. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2004. 3. sz. 314–318. p.

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, II. Markovics Gyuláné Berkovics Irénke. Sófár, 2010. 1. sz. 7–8. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, III. Markovics Gyula. Sófár, 2010. 2. sz. 3–5. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, IV. Nánási Mihályné. Sófár, 2010. 3. sz. 6–7. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, V. Kovács László. Sófár, 2010. 4. sz. 6–7. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, VI. Preisz Dezsőné. Sófár, 2010. 5. sz. 4–5. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XII. Váradi Jenő és felesége Zelekovics Ilona Gitta. Sófár, 2012. 2. sz. 4–5. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XIII. Galambos Zoltán. Sófár, 2012. 3. sz. 6–7. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XIV. Molnár László. Sófár, 2012. 4. sz. 4–5. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XV. Róth Alice és Róth Elvira. Sófár, 2012. 5. sz. 8–9. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XVI. Váradiné Farkas Emma. Sófár, 2013. 1. sz. 6–7. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XVII. Lichtblau Sándorné Lakatos Ágnes. Sófár, 2013. 2. sz. 5. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XVIII. Paládi Gyuláné Margó. Sófár, 2013. 3. sz. 4–5. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XIX. Klein Lászlóné Weisz Malvina. Sófár, 2013. 4. sz. 2–4. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XX. Dr. Tordai Sándorné. Sófár, 2013. 5. sz. 8–9. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XXI. Lévy Imréné Moskovits Piroska. Sófár, 2014. 1. sz. 8–11. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XXII. Schmidt Józsefné Csákányi Julianna. Sófár, 2014. 2. sz. 6–7. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XXIII. Takács Jánosné Szilágyi Anna. Sófár, 2014. 3. sz. 8–9. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KLEIN Éva: Vannak még tanúk, XXIV. Kopka János. Sófár, 2014. 4. sz. 4–6. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KOVÁCS László: Emlékezzünk és emlékeztessünk. (Wannseei Konferencia). Sófár, 2012. 1. sz. 2–4. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KOVÁCS László: Emlékezzünk és emlékeztessünk I. 75 éve, 1937. júliusban nyitották meg a buchenwaldi koncentrációs tábort. Sófár, 2012. 2. sz. 8–9. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KOVÁCS László: Emlékezzünk és emlékeztessünk II. 75 éve, 1937. júliusban nyitották meg a buchenwaldi koncentrációs tábort. Sófár, 2012. 3. sz. 4–5. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KOVÁCS László: A feledhetetlenre emlékeztünk. Sófár, 2010. 3. sz. 2–3. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KOVÁCS László: A nyírségi Holokauszt emlékére. Sófár, 2009. 3. sz. 8–9. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KOVÁCS László: Történelmi emlékeztető. Sófár, 2010. 1. sz. 5–6. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

KOVÁCS Tamás: Endre László. Aki halálba küldte a magyar zsidókat. Rubicon, 2008. 7–8. sz. 96–103. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

KOVÁCS Tamás: Holokauszt Somogy megyében. História, 2004. 2–3. sz. 51–54. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

KOVÁCS Tamás: A zsidó tanácsok Magyarországon 1944-ben. Rubicon, 2013. 4. sz. 74–79. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

LEFKOWITZ, Debbie: A Wieder család. Sófár, 2010. 5. sz. 6. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

LISKA Márton: A holokauszt mint társadalmi traumatizáció. Túlélők, elkövetők és leszármazottaik. Múltunk, 2006. 3. sz. 163–182. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

MAGYAR László: Emlékezni kell, hogy meg ne ismétlődjön. In Örökségünk Varjúlapos. Szerk. Dankó Mihály. Nyírtelek, 2014, Összefogás Nyírtelekért Egyesület, 18–20. p.

 

MAGYAR László: Kevesen élték túl. Dokumentumok és visszaemlékezések a varjúlaposi gyűjtőtáborról 2013. In Örökségünk Varjúlapos. Szerk. Dankó Mihály. Nyírtelek, 2014, Összefogás Nyírtelekért Egyesület, 21. p.

 

MOLNÁR Judit: A Holocaust dokumentumai. Rubicon, 1995. 4. sz. 31–34. p.

 

MOLNÁR JUDIT: A „legtudósabb rabbi” sorstalansága. [Löw Immanuel]. Szeged, 1944. História, 2004. 2–3. sz. 17–22. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

MOLNÁR Judit: A magyar királyi csendőrség és a holokauszt. Hadtörténelmi közlemények, 2004. 3. sz. 927–946. p.

 

MOLNÁR Judit: Út a Holocausthoz. Rubicon, 1995. 4. sz. 24–30. p.

 

MURAI András – TÓTH Eszter Zsófia: Hogyan képzeljük el? A holokauszt emlékezete és a helyszín rekonstrukciója dokumentumfilmekben. Korall, 2010. 41. sz. 81–96. p. [Tejes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

NAGY István: A zsidókérdés Kecskeméten 1938–1943 között. In Bács-Kiskun megye múltjából, 22. Szerk. Szabó Attila, Tánczos-Szabó Ágota. Kecskemét, 2007, Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 195–248. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

NAGY Ferenc: Az életfeltételek biztosítása a nyíregyházi gettóban és a gyűjtőtáborokban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2004. 2. sz. 214–218. p. [Teljes szöveg (PDF)]

 

NAGY Ferenc: Holocaust Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2004. 2. sz. 166–176. p. [Teljes szöveg (PDF)]

 

NAGY Ferenc: „Ide többé vissza nem jönnek…” Holokauszt Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékben. História, 2004. 2–3. sz. 28–31. p. [Teljes szöveg (PDF)]

 

NAGY Ferenc: A Nyírtelek-Varjúlaposi gyűjtőtáborok története, 1939–1944. In Nemzetek és birodalmak. Tanulmányok dr. Kávássy Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Czövek István. Nyíregyháza, 2005, Bessenyei, 193–203. p. [Teljes szöveg (PDF)]

 

NAGY Ferenc: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei zsidóság történetéből. In Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Iratok a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárból. Összeáll. és a bevezetőt írta Nagy Ferenc. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány Holocaust Dokumentációs Központ, 12–21. p. [Teljes szöveg (PDF)]

 

NAGY Ferenc: A varjúlaposi gyűjtőtáborok története (1939–1944). In Örökségünk Varjúlapos. Szerk. Dankó Mihály. Nyírtelek, 2014, Összefogás Nyírtelekért Egyesület. 11–15. p. [Teljes szöveg (PDF)]

 

NEMESKÜRTY István: Halálba üldözött írók. Nemzeti irodalmunk áldozatai, 1943–1945. História, 1997. 3. sz. 15–17. p.

 

NÉMETH László – PAKSY Zoltán: Zsidók Zala megye társadalmában. História, 2004. 2–3. sz. 55–60. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

NÉZŐ István: Adatok a kisvárdai zsidóság hitéletének múltjából. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1997. 3. sz. 328–340. p. [Teljes szöveg (PDF)]

 

NÉZŐ István: Kordokumentum egy kisvárdai írónőről. Fried Magda (Magda Eggens) 11340-es sorszámmal vonult a birkenaui haláltáborba. Kelet-Magyarország, 2002. december 21. 9. p. [Teljes szöveg (PDF)]

 

NÉZŐ István: A kisvárdai zsidóság 1944 tavaszán. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2004. 2. sz. 198–213. p. [Teljes szöveg (PDF)]

 

OLÁH András Pál: Légitámadások és deportálások. Rubicon, 2013. 4. sz. 70–73. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

OROSZ Károly: A dombrádi zsidók deportálása. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2004. 2. sz. 178–185. p.

 

PEJIN Attila: A vajdasági zsidóság. História, 2011. 9–10. sz. 38–40. p.

 

PÓK Attila: Bűnbakkeresés és holokauszt a rendszerváltás utáni Magyarországon. Rubicon, 2004. 4. sz. 38–41. p.

 

PREPUK Anikó: A kirekesztéstől a deportálásig. A debreceni zsidóság deportálása. História, 2004. 2–3. sz. 32–38. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

RÁCZ Anita: Kék zsidósága a kezdetektől 1944-ig. Sófár, 2010. 5. sz. 8–9. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4. )

 

RÁTKI András: Hol vannak a deportálási listák? História, 2003. 8–9. sz. 62 p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

REUVENI Sári: Igaz emberek a vészkorszakban Magyarországon. Rubicon, 2004. 11. sz. 40–43. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

RICZU Zoltán: A gettóba zárás után. Sófár, 2014. 4. sz. 1–3. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

RICZU Zoltán: A holokauszt Szabolcs vármegyében. Magyar állampolgárok sárga csillaggal, gettóban. Sófár, 2014. 2. sz. 4–5. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

RICZU Zoltán: Magyar állampolgárok sárga csillaggal. Sófár, 2014. 1. sz. 3–5. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

RICZU Zoltán: „Törvényes” rablás 1944-ben. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1994. 2. sz. 187–198. p. [Teljes szöveg (PDF)]

 

ROMSICS Ignác: Huszadik századi traumáink. Trianon és a holokauszt. Rubicon, 2012. 9–10. sz. 38–65. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

SÁGVÁRI Ágnes: Holocaust Kárpátalján 1941-ben. Múltunk, 1999. 2. sz. 116. p.

 

SAKMYSTER, Thomas: Horthy és a holocaust. Rubicon, 2001. 1–2. sz. 64–70. p.

 

SIPOS Péter: Eichmann és a holokauszt. História, 2000. 5–6. sz. 49–53. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

SIPOS Péter: Egy régi legenda „újrafelfedezése”. A pesti gettó megmeneküléséről. História, 2006. 3. sz. 32–33. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

SOMOS Péter: A vonat. Sófár, 2012. 1. sz. 10–12. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

STARK Tamás: A zsidóság összegyűjtése és táborba szállítása. História, 2011. 9–10. sz. 41 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

SZÁNTÓ Judit: Sírni, de halkan. Sófár, 2010. 5. sz. 2–3. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

SZÉCSI Éva: Tudunk egymásról. Sófár, 2012. 1. sz. 5. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

SZITA Szabolcs: A Holocaust Magyarországon - ötven év távlatából. Századok, 1997. 6. sz. 1427–1430. p.

 

SZITA Szabolcs: A romák kirekesztése és deportálása. A cigány holokauszt kutatásáról. História, 2004. 2–3. sz. 61–63. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

SZITA Szabolcs: Üldöztetés és embermentés. Rubicon, 2004. 11. sz. 23–31. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

TABAJDI Gábor: Duna-parti gyilkosságok, 1944–1945. Rubicon, 2004. 11. sz. 32–39. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

TELEKI Júlia: Magyar holokauszt. História, 2011. 9–10. sz. 64–66. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2014. 9. 4.)

 

TIBORI SZABÓ Zoltán: Kettős kisebbségben. A zsidóság Észak-Erdélyben. História, 2004. 2–3. sz. 39–43. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

TORONYI Zsuzsanna: Egy budapesti kert történetei. Holokauszt-emlékhely a zsinagóga árnyékában. Rubicon, 2014. 3. sz. 74–81. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

UNGVÁRY Krisztián: Gyilkosok, szemtanúk és tettestársak. Holokauszt a keleti fronton. Rubicon, 2005. 1. sz. 24–28. p.

 

UNGVÁRY Krisztián: A pesti gettó megmenekülése, 1945. Aki a lelkiismeretére hallgatott: Gerhard Schmidhuber német tábornok. História, 2006. 3. sz. 30–31 p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

VÉGSŐ István: Ceglédi izraeliták a zsidóüldözés árnyékában. Honismeret, 2006. 6. sz. 82–87. p.

 

VÉGSŐ István: Hol áll most a Kasztner-vonat? Rubicon, 2007. 1–2. sz. 100–107. p.

 

VÖRÖS István Károly: „Magyarország testéből kioperálandók”. Holokauszt Baranyában. História, 2004. 2–3. sz. 47–51. p. [Részletek (HTML)] (2014. 9. 4.)

 

Összeállította: Kocsis György
könyvtáros