Helytörténeti délután

2019.08.29.
2019. augusztus 26-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesülettel tartott nyárvégi közös helytörténeti délutánunk témája a hősök emlékének őrzése volt.

Az első és második világháborúban sok nemzet katonája esett el a mi régiónkban is. A helybeli hivatásos hadisír gondozók mindent megtesznek azért, hogy a hősök méltó helyen nyugodhassanak. Az ismeretlen sírok feltárása érdekében levéltári kutatásokat folytatnak, terepbejárásokat tartanak, felkeresik az emlékeket őrzőket. Áldozatos munkájukat szívesen segítik a települések, intézmények, magánszemélyek. Nyíregyházán kívül a megye különböző településein kutatnak a különböző helyeken elföldelt katonák után.

A csoport vezetője, Kertész József százados már az áprilisi együttműködési megállapodásunk aláírásakor bemutatta az érdeklődőinknek tevékenységüket, most pedig az azót eltélt néhány hónap hatalmas eredményeiről, a Hősök temetőjének közelében végzett sírfeltárásról, valamint a több városban és faluban végzett sírmentésről szólt prezentációjában.

A rendezvény meghívott előadója volt Berei Károly, aki a Nagykárolyban végzett példaértékű civil tevékenységről számolt be. Ennek eredményeképpen már számos katonasírt találtak meg, és többek között vésnök felesége közreműködésével a jeltelen sírokból feliratozott sírkővel ellátott sírokba helyezték át az elhunytakat. Fontosnak vélik még az emléktáblák avatása mellett a sírok gondozását és azt, hogy mindig legyen rajtuk 1-2 szál virág.

Thoroczkay Sándor nyugalmazott tanár, Szatmárnémeti város történetének ismerője a helybeli Hősök temetőjének történetéről tartott előadást. Megnyugvással hallhattuk, hogy az eddig gazfelverte temetőt, ahol másfélezren alusszák örök álmukat, a szatmárnémeti múzeum munkatársainak közreműködésével állítják helyre: a sírköveket megújítják és a szükséges takarítást is elvégzik.

Az előadásokat követően Bartha Dénes honismereti egyesületi tag személyes élményeit osztotta meg a hallgatósággal, sőt megmutatta a barátjától kapott relikviát, egy még ma is működő, harctereket megjárt stopperórát.

Média:

Utolsó frissítés:

2019.09.05.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges