A hónap dokumentuma 2022. június

 

 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt kaposvári pártszervezetének falragasz terjesztésével kapcsolatos engedélyügye

1922. június 24.

 

 

A Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után Peyer Károly és Peidl Gyula újjászervezte a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot (MSZDP). A párt az 1920. évi nemzetgyűlési választásokat a fehérterror miatt bojkottálta. Az MSZDP vezetése 1921 decemberében a törvényes működés érdekében megállapodást kötött a kormányzattal (Bethlen–Peyer-paktum). A szociáldemokrata párt a soron következő 1922. május–júniusi nemzetgyűlési választásokon jó eredményt ért el, országosan az összes szavazat 17%-át megszerezve, 25 képviselőjelöltje szerzett mandátumot.

Az MSZDP kaposvári pártszervezete 1922. június 25-én vasárnap Kéthly Anna[1] megválasztott szociáldemokrata nemzetgyűlési képviselő részvételével két népgyűlést rendezett. A délelőtt folyamán a kaposvári Munkásotthon (a Széchenyi-kávéháznak is helyet biztosító belvárosi ingatlan) udvarán a szociáldemokrata párt első női parlamenti képviselője általános politikai helyzetértékelést tartott, majd délután ugyanott – nőgyűlés keretében – munkásnőket, magántisztviselőnőket buzdított politikai közéleti részvételre.

Szokatlan módon, a népgyűlésekről az államrendőrség nem készített jelentést a vármegye főispánja és alispánja számára. A szociáldemokratákkal szemben rendkívül elfogult korabeli kaposvári napilapok (Új-Somogy, Somogyi Újság) egyetlen sort sem áldoztak Kéthly Anna szónoklataira. A rendezvényekről forrásként csak egy, a Népszavában megjelent beszámolóval rendelkezünk.[2]

 

Az iratokat szövegértést könnyítő lábjegyzetekkel, betűhű átiratban közöljük.

 

1. számú dokumentum

 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt kaposvári pártszervezetének falragasz terjesztésével kapcsolatos engedélykérelme

Kaposvár, 1922. június 24.

 

T.[3]

Alispáni hivatalnak

Kaposvár

 

Kérvénye:

Puspán Kálmánnak a szoc. dem.[4] párt jegyzőjének falragasz engedélyezés ügyben.

Lakik:

Kaposvár

Petőfi u.[5] 27.

1 drb[6] mell.[7]

 

 

T.[8]

Alispáni hivatalnak!

Kaposvár

 

Alulírott a Magyarországi Szociáldemokrata Párt kaposvári pártszervezete nevében tisztelettel kérem, hogy a mellékelt falragasz terjesztését engedélyezni szíves legyen.

A hivatkozott falragasz szövegével egyező szövegű röplapokat is szándékozunk kibocsátani.

A fentiek szíves engedélyezését kérve maradtam

Kaposvár, 1922. június 24-én

kitűnő tisztelettel:

Puspán Kálmán

jegyző

Szociáldemokrata Pártszervezet Kaposvár feliratú bélyegző

 

2. számú dokumentum

 

Somogy vármegye alispánjának véghatározata a Magyarországi Szociáldemokrata Párt kaposvári pártszervezetének falragasz terjesztésével kapcsolatos engedélykérelme ügyében

Kaposvár, 1922. június 24.

 

 

Előadói ív.

Somogyvármegye alispánjától.

Iktatószám:15527/1922

Azonnal!

Fél viszi!

 

Véghatározat.

 

A sociáldemokrata pártszervezet kérelmére a „Munkások! Polgárok! Kaposvár népe!” kezdetű és „Testvéri üdvözlettel a soc. dem.[9] párt végrehajtó bizottsága.” végezetű falragasz kifüggesztését engedélyezem.

Erről a soc. dem.[10] pártszervezetet és a m. kir.[11] államrendőrség kaposvári kapitányságát értesítem.

Kv.[12] 1922. jún. 24. Dr. B. [olvashatatlan aláírás][13] 

Ta [olvashatatlan aláírás][14]

 

átvettem

Dezső Lajos

 

 

 

 

Az ügyirat jelzete: MNL SML IV. 405. b. Somogy vármegye alispánjának közigazgatási iratai. 15527/1922. szám.

Kéziratos beadvány dátummal, aláírással és pecséttel hitelesítve (1. számú dokumentum).

Kéziratos véghatározat nyomtatványon, dátummal és aláírásokkal hitelesítve (2. számú dokumentum).

Nyomtatott plakát (melléklet).

 

 

 

Közzéteszi: Nübl János

 

 

 

 [1] Kéthly Anna (Budapest, 1889. november 16. – Blankenberge (Belgium), 1976. szeptember 7.) magyar szociáldemokrata politikus. A magyar törvényhozás sorban második női képviselője, 1922-től 1948-ig nemzetgyűlési / országgyűlési képviselő, 1956-ban a Nagy Imre-kormány államminisztere.

[2] Pártszervező gyűléseink a vidéken. Impozáns népgyűlések Kaposvárott. Népszava, 1922. június 28. 8. p.

[3] Tisztelt

[4] szociáldemokrata

[5] utca

[6] darab

[7] melléklet

[8] Tisztelt

[9] szociáldemokrata

[10] szociáldemokrata

[11] magyar királyi

[12] Kaposvár

[13] Dr. Bálványossy Tibor vármegyei aljegyző

[14] Tallián Andor, Somogy vármegye alispánja