A hónap dokumentuma 2022. február

 

„Ha jő a harag napja, ha robban az atom…”

Illyés Gyula Az éden elvesztése című oratóriumának egy dedikált oldala

 

 

1967. február 19. jelentős dátum a magyar irodalom történetében: országos premierként ekkor mutatta be először Illyés Gyula Az éden elvesztése című oratóriumát a somogyjádi művelődési házban a helyi irodalmi színpad. 1966 augusztusában Stamler Imre iskolaigazgató, az irodalmi színpad vezetője és Tokaji Lajos tanár, a kultúrotthon igazgatója levelet írtak a költőnek, hogy irodalmi műsoruk témájául az atomot tennék, s azt szeretnék érzékeltetni, hogy „korunk meghatározójából, az élet nagy lehetőségéből vagy a halál fagyosságát hordozó hatalomból” mi várhat az emberiségre – s egy ilyen téműjú mű megírására kérték fel Illyést. A költőt a kérés megihlette, s megszületett Az éden elvesztése. Az ősbemutatóról – amelyen többek között jelen volt két neves somogyi költő, Takáts Gyula és Sipos Gyula is – több országos sajtóorgánum (például az Új Írás, Képes Újság, Népművelés) képes riporttal számolt be.

A művet 1967-ben a Somogyi Almanach című sorozat nyolcadik köteteként Kanyar József levéltár-igazgató szerkesztésében és utószavával adták ki. Az alább közölt dokumentum az oratórium első sorait tartalmazza Illyés Kanyarnak szóló kísérő szavaival.

 

Az ősbemutató alkalmából készült fénykép, rajta balról jobbra Kanyar József, Illyés Gyula és Takáts Gyula

(Forrás: MNL SML XV. 47. Dr. Kanyar József iratai.)

 

S hogy Az éden elvesztése utóéletéről is szóljunk pár szót: a somogyjádi irodalmi színpad 1967 májusában Budapesten, majd októberben Debrecenben is előadta. Az év decemberében az Új Írás közölte Déry Tibor Szembenézni című művét, amely az írónak az Illyés-oratóriumra adott – az atommal és a jövővel kapcsoaltban sokkal borúlátóbb – válaszaként született meg. 1992-ben – az ősbemutató 25. évfordulóján – ismét előadták Illyés művét a somogyjádi irodalmi színpad régi és új tagjai, s ekkor vette fel a község általános iskolája Illyés Gyula nevét.

 

 

Felhasznált irodalom:

Illyés Gyula: Az éden elvesztése. Somogyi Almanach, 8. kötet. Kaposvár, 1967. 23 p.

Kiss Norbert Péter – Polgár Tamás – Szántó László: Somogyjád. Somogyjád, 2009. 176–177. és 182–184. p.

Takáts Gyula: Az éden elvesztése. In: Takáts Gyula: Emlékek életrajza. Esszék, visszaemlékezések. Kaposvár, 2002. 83–85. p.

 

 

Kiss Norbert Péter

 

 

 

 

Részlet Illyés Gyula Az éden elvesztése című művéből a Kanyar Józsefnek szóló ajánló sorokkal

Somogyjád, 1967. február 19.

 

 

Az irat jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára XV. 47. Dr. Kanyar József iratai

Írógéppel írott eredeti irat Illyés Gyula kézírásos soraival és aláírásával.

A dedikáció szövege:

Kanyar Józsefnek a régi barátsággal, a régi ideálok emlékéül szeretettel: Illyés Gyula

Somogyjád, 1967. február 19.