Szolgáltatások, tájékoztatók

A MOL Könyvtár szolgáltatásai

 

Helyben használat

A  MOL Könyvtár két telephelyén (Központi könyvtár: Bécsi kapu tér 2. I. 38. , Fiókkönyvtár: Budapest, Lángliliom u. 4. I. 221.) nyitva tartási időben dokumentumait helyben olvasásra a használók rendelkezésére bocsátja.

A Központi könyvtár olvasószobája (I. em. 38. szoba) 8 ülőhellyel, igen szűk térrel rendelkezik, ezért a könyvtárral szemben lévő A 39. szobában találhatók a katalógusok: cédulakatalógus és az elektronikus katalógus olvasására alkalmas számítógép.  Kutatóterembe is átkérhetők könyvek, a kézikönyvtári könyvek kivételével.

A fiókkönyvtárban az olvasóterem nagyobb térrel rendelkezik, de a zárva tartási időre itt is átkérhetők a könyvek a kutatóterembe. Itt már csak elektronikus katalógusban kereshetők a könyvtári dokumentumok leírásai.

Katalógus

A Bécsi kapu téri és a Lángliliom utcai könvtárakban található dokumentumok a honlapon található Corvina elektronikus katalógusban kereshetők. A keresett mű leírásánál, a raktári jelzetnél látható, hogy melyik könyvtárban található: MOL Központi Könyvtár (Bécsi kapu téri épületben)  vagy MOL  Fiókkönyvtár (Lángliliom utcai épületben).

Kölcsönzés

A Magyar Nemzeti Levéltár dolgozói az állományból kölcsönözhetnek, a könyvtárhasználati szabályzaban meghatározott kötetszámban, módon és időben.

A két könyvtár között szállítjuk a könyveket, ami azt jelenti, hogy az olvasó kérhet a másik könyvtárból könyvet, s azt a helyben lévő könyvtárban kapja meg.

Könyvtárközi kölcsönzés

Munkatársaink számára könyvtárközi kölcsönzésben kérjük meg a nálunk nem található, de a levéltári munkához szükséges dokumentumokat.

Másolás

A könyvtár állományából több módon lehetséges digitális másololat készítése. Fotójegy vásárlásával (4000 Ft/egynapos, 3000 Ft/félnapos) az olvasó saját digitális fénykezőgépével készíthet korlátlan számban felvételeket a könyvekből. Megrendelésre a felvétleket jó minőségben elkészíti a MOL Reprográfiai osztálya, ára felvételenként 320 Ft. Digitális formában adjuk át vagy CD-re másolva (a CD ára 300 Ft)  Fénymásolásra nincs lehetőség.

Részletes tájékoztatók a könyvtár használóinak

Készítette: Konrád Aranka