Levéltár-pedagógiai foglalkozások

 

Legyen szó akár tanulmányi kirándulásról, akár szakköri foglalkozásról, fakultációról, a levéltár kapuja nyitva áll a gyerekek és diákok előtt.

A levéltár-pedagógiai foglalkozásainkon való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött. A programokról részletes leírást az alábbi oldalon olvashatnak:

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/leveltarpedagogia
 

Előzetes bejelentkezés:

Felvilágosítás: +36 1 225 2815, + 36 30 290 6557

Jelentkezés: leveltarpedagogia@mnl.gov.hu
 

Akiket várunk: általános iskola alsó, felső tagozatos és középiskolás diákok

Csoportok jelentkezése esetén a minimum létszám 10 fő.

Osztályok esetén bontott csoportokkal dolgozunk, egy csoport max. 15 fő lehet.

Fogadó nyilatkozat ingyenes vasúti utazási kedvezmény igénybevételéhez

 

A Kormány 1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata alapján a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárát az általános iskolák, a szakiskolák, a szakmunkásképző iskolák, gimnáziumok és szakközépiskolák nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulói csoportosan, díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogathatják.

A Fogadónyilatkozat kizárólag tanítási napokra szólhat, azonban az utazás a fogadónyilatkozaton szereplő napot megelőző napon megkezdhető és a fogadónyilatkozaton szereplő napot követő napon befejezhető,

A vidéki iskolás csoportok ingyenes vasúti utazásához szükséges fogadó nyilatkozat és az utazást igénybe vevők névsorához szükséges nyomtatvány innen tölthető le.

Bejelentés:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az utazási igényt a fogadónyilatkozaton szereplő napot megelőzően 7 munkanappal korábban be kell jelenteni a MÁV-START Zrt. részére.

A díjmentes utazás igénybevételét csak az iskola igényelheti a MÁV-START „Bejelentés” nyomtatványa alapján. Az iskola a meghatározott napra érvényes, fogadó intézmény által lepecsételt, aláírt (postai vagy elektronikus úton megküldött) fogadó nyilatkozatot köteles a „Bejelentés”-hez csatolni. A Bejelentés című nyomtatvány melléklete az utazáson résztvevő diákok névsora és diákigazolványának adatai. A diákok névsorát a MÁV-START Zrt.-nek kell bemutatni, intézményünknek nem kell visszaküldeni.

További tudnivalók a MÁV-START Zrt. oldalán: Tudnivalók díjmentes múzeumlátogatásra utazó csoportoknak

A kitöltött fogadónyilatkozat kérelmet csatolmányként kérjük elküldeni a leveltarlatogatas@mnl.gov.hu(link sends e-mail) e-mail címre. A fogadónyilatkozat csak a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára pecsétjével ellátva érvényes.