Iratanyag leírása

A Magyar Országos Levéltár iratanyaga történeti, időrendi, szervtipológiai alapon kialakított szekciókra és fondfőcsoportokra tagolódik. Az 1945 előtti iratokat, valamint az MDP és az MSZMP iratait az ábécé nagybetűivel jelölt szekciókba, míg az 1945 utáni iratokat római számmal jelölt fondfőcsoportokba osztották be. A szekciókon belül levéltárakat, a fondfőcsoportokon belül pedig fondcsoportokat alakítottak ki. Ennél kisebb levéltári egység a fond, mely esetenként állagokra tagolódik tovább.
 
 
A szekciók és fondfőcsoportok ismertetése élén a levéltári egység jelzete, megnevezése, valamint iratainak évköre és iratfolyóméterben (ifm) megadott terjedelme szerepel. Az irategyüttesek leírása az iratképző szervek legfontosabb adatait (keletkezés és megszűnés éve, illetékesség, feladatkör) tartalmazza, és utal az iratanyag rendszerére, rendezettségére, tartalmára és a kutatási lehetőségekre.
 
1945e – 1945 előtti Kormányszervek Főosztálya
1945u – 1945 utáni Politikai Kormányszervek és Pártiratok Főosztálya
MGY Magánlevéltárak és Gyűjtemények Főosztálya
GKO Gazdasági Kormányszervek Osztálya
GSZO Gazdasági Szervek Osztálya
 

SZEKCIÓ
 

SZEKCIÓ / FONDFŐCSOPORT CÍME
 
SZERVEZETI EGYSÉG – KUTATÓTEREM

A

Magyar Kancelláriai Levéltár

1945e Bécsi kapu

B

Erdélyi Kancelláriai Levéltár

1945e Bécsi kapu

C

Helytartótanácsi Levéltár

1945e Bécsi kapu

D

Abszolutizmus kori Levéltár

1945e Bécsi kapu

E

Magyar kincstári levéltárak

1945e Bécsi kapu

F

Erdélyi országos kormányhatósági levéltárak

1945e Bécsi kapu

G

A Thököly- és Rákóczi-szabadságharcok levéltárai

1945e Bécsi kapu

H

Az 1848/1849. évi Minisztérium Levéltára

1945e – Bécsi kapu

I

Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok

1945e – Bécsi kapu

K

Polgári kori kormányhatóságok levéltárai

1945e – Bécsi kapu

M

Magyar Dolgozók Pártja és Magyar Szocialista Munkáspárt iratai

1945u – Daróczi

N

Regnicolaris Levéltár

1945e Bécsi kapu

O

Bírósági levéltárak

1945e Bécsi kapu

P

Családok, testületek és intézmények levéltárai

MGY – Bécsi kapu

Q

Diplomatikai Levéltár (Mohács Előtti Gyűjtemény)

MGY – Bécsi kapu

R

1526 Utáni Gyűjtemény

MGY – Bécsi kapu

S

Térképtár

MGY – Bécsi kapu

T

Tervtár

MGY – Bécsi kapu

U

Fényképgyűjtemény

MGY – Bécsi kapu

V

Pecsétgyűjtemény

MGY – Bécsi kapu

X

Mikrofilmtár

MGY – Lángliliom

Y

Magyar Országos Levéltár Levéltára

1945e – Bécsi kapu

Z

Gazdasági Levéltár

GSZO – Lángliliom

  

FONDFŐCSOPORT

 

XVII.

 

 

Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok 1945-

 

1945u és GKO –
Daróczi, Lángliliom

XVIII.

Az államhatalom felső szervei 1945-

1945u – Daróczi, Lángliliom

XIX.

Az államigazgatás felső szervei 1945- [1.] [2.]

1945u és GKO –
Daróczi, Lángliliom

XX.

A jogszolgáltatás felső szervei 1945-

1945u – Daróczi

XXVI.

Intézetek, intézmények 1945-

1945u és GKO –
Daróczi, Lángliliom

XXVII.

Testületek 1945-

1945u és GKO –
Daróczi, Lángliliom

XXVIII.

XXVIII.

Egyesületek 1945-

Társadalmi szervezetek, mozgalmak

1945u és GKO –
Daróczi, Lángliliom

1945u – Daróczi

XXIX.

Gazdasági szervek 1945/48-

GSZO – Lángliliom

XXX.

Gazdasági szövetkezetek 1945-

GSZO – Lángliliom

XXXII.

Gyűjtemények 1945- [1.] [2.] [3.]

GSZO, 1945u és GKO
– Lángliliom, Bécsi kapu, Daróczi

XXXIII.

Külön intézkedéssel a levéltárba utalt iratok 1945-

1945u – Daróczi

XXXIV.

Az Új Magyar Központi Levéltár iratai 1970-1992

1945u – Daróczi