A hét dokumentuma

2013.06.14.
1771 júliusában rendkívüli ünnepségsorozat vette kezdetét Magyarországon. Mária Terézia magyar királynő több éven át húzódó diplomáciai tárgyalások árán elérte, hogy a Raguzai Köztársaság kiszolgáltassa államalapító királyunk épen maradt kézereklyéjét.
2013.06.11.
Az 1792 és 1815 közötti háborús időszaknak Magyarország kétszer vált aktív szereplőjévé. 1805-ben Pozsony egy néhány hetes katonai demonstráció színtere volt, négy évvel később viszont az ország hadszíntérré vált. A napóleoni háborúk során először — és ma már tudjuk: utoljára.
2013.06.03.
Gróf Bethlen Margit 1946. december 12-én levelet írt férjének, akinek sorsáról közel két éve semmi biztosat nem tudott. Így arról sem volt tudomása, hogy az egykori miniszterelnök már több mint két hónapja halott.
BARTÓK BÉLA ÚJRATEMETÉSE
2013.05.17.
Bartók Béla hamvait – több, mint huszonöt évvel azután, hogy a hazahozatal ötlete hivatalosan felmerült – 1988 nyarán hozták haza az Egyesült Államokból, és helyezték örök nyugalomra Budapesten, a Farkasréti temetőben.
A HÉT DOKUMENTUMA
2013.05.17.
90 évvel ezelőtt, 1923. május 13-án ünnepélyes keretek között mutatták be a nagyközönségnek Dudits Andor „Eskü a Vérmezőn” című festményét.
2013.04.16.
Ezúttal a második világháború alatti embermentésben résztvevő, majd Budapest ostromakor rejtélyes módon eltűnt Raoul Wallenbergnek a stockholmi magyar követséghez 1943-ban benyújtott vízumkérelmét tesszük közzé.
2013.04.16.
Az országgyűlés 1849. április 14-én a debreceni Nagytemplomban közfelkiáltással kimondta Magyarország függetlenségét, a Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztását, és kormányzó elnökké választotta Kossuth Lajost. A határozatokat magába foglaló Függetlenségi Nyilatkozat végleges változatát néhány nappal később fogadták el a képviselők.
2013.04.08.
Nyikita Szergejevics Hruscsov, a szovjet kommunista párt és a szovjet államapparátus első embere 1964 áprilisában, hivatalos magyarországi látogatása során megtekintette a Magyar Optikai Műveket, ahol a vállalati munkásgyűlésen nagyívű beszédet tartott. A vállalatnak a Magyar Országos Levéltárban őrzött iratai között található a látogatásról készült hivatalos fotóalbum.
2013.03.27.
1802. május 2-án adták át a forgalomnak az uralkodóról elnevezett, a Dunát a Tiszával összekötő, hajózható Ferenc-csatornát.
2013.03.27.
Az Országos Levéltár eredeti címereslevél-gyűjteményében a No. 203. jelzet alatt egy több szempontból is figyelemre méltó oklevél található. A függőpecséttel megerősített armális 1618. április 10-én, Bécsben kelt és benne II. Mátyás magyar király Czeglédy Györgynek, valamint fiainak, Györgynek és Jánosnak magyar nemességet és címet adományoz. Az oklevél igazán különleges része a függőpecséthez mindkét oldalán domborműves, vékony fémlemezből kialakított pecséttok.

Oldalak