Apafi Mihály erdélyi fejedelem 1680. május 20-án kelt oklevele