I. világháborús emlékművek (Kápolnásnyék)

Kápolnásnyék

Avatás: 1925. december 13. (1925. december 19.)

Alkotó: Kollátor Henrik

Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága jóváhagyta Kápolnásnyék község képviselő-testületének 1925. május 20-án hozott határozatát, amelyben arról döntöttek, hogy egy szobor felállításával örökítik meg a világháborúban elesett hősök emlékét. Az elöljárók a bemutatott tervek közül Müller Tibor tervét fogadták el, amelynek megvalósítására, illetve egyéb kapcsolódó költségekre háromezer-kétszáz aranykoronát irányoztak elő, amit az 1925., 1926. és 1927. években kiszabásra kerülő 10%-os pótadóból kívántak fedezni.[1]1927-ben, amikor a község elöljárói az elkészült hősi emlékműről küldtek tájékoztatást a Székesfehérvári járás főszolgabírájának, tervezőként Müller Tibort, készítőként pedig Kollátor Henriket jelölték meg. Az avatás a jelentés szerint 1925. december 19-én történt.[2] Egy következő felmérés szerint az emlékművet már 1925. december 13-án leleplezték, és az ünnepségen Ábele Ferenc altábornagy is részt vett.[3]

Ezt követően, csak több mint hat évtizeddel később, 1989-ben került ismét szóba a hősi emlékmű ügye, amikor a település vezetői az első világháborús emlékmű átalakításáról, a második világháború áldozatainak emléktábláival való kiegészítéséről döntöttek. A felújított emlékmű avatásának időpontját 1989. december 23-ra tűzték ki.[4] A Fejér Megyei Hírlap 1989. szeptember 19-i számában részletesen olvashatóak a nagyközségi közös tanács döntését megelőző történések. Kiderül a cikkből, hogy 15-féle terv készült, köztük szó volt arról is, hogy külön emlékművet állítanak a második világháború áldozatainak emlékére. Az aktivisták a pénzadományok mellett szavazatokat is gyűjtöttek a különböző elképzelésekre, amelynek eredményeképpen végül 100420 Ft jött össze, és az első világháborús emlékmű kiegészítésére tett javaslat nyerte a legtöbb voksot. A tanács az összegyűjtött összeget megduplázva hozott döntést a székesfehérvári Szigeti Gyula tervének megvalósításáról.[5]

Jegyzetek

[1] MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1925. 300. p.

[2] MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

[3] Uo. 5035/1928.

[4] MNL FML XXIII. 832b. Velence, Kápolnásnyék, Nadap és Sukoró Nagyközségi Közös Tanács irata. Tanácsülési jegyzőkönyv. 1989. december 18.

[5] Fejér Megyei Hírlap. 1989. szeptember 19. 3. p.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2637/1928.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 5035/1928.

Kápolnásnyéki képeslap. Országos Széchényi Könyvtár

Kápolnásnyéki képeslap. Országos Széchényi Könyvtár

Kápolnásnyéki képeslap.MNL FML XV. 24e. Képeslapok

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.