I. világháborús emlékművek (Cece)

Cece

Avatás: 1948. március 15.

Alkotó: nem ismert

A „Czeczei Gazdaközönség” 1927 májusában jótékony célú táncmulatságot szervezett az elesett hősök emlékszobrának javára.[1] Az elöljáróság a szükséges összeg előteremtése után, 1928 őszére tervezte az emlékmű felállítását.[2] A levéltári dokumentumok alapján azonban úgy tűnik, akkor nem sikerült megvalósítani a kezdeményezést.

Húsz év múlva, 1948 februárjában a község elöljárósága a Sárbogárdi járás főjegyzőjének arról tett jelentést, hogy a községben létesítendő magyar hősi emlékmű állítása folyamatban van, és felszentelése március 15-én várható.[3] Márciusban pedig a képviselő-testület utasította az elöljáróságot a felépült hősi emlékmű karbantartásához szükséges összeg előirányzására.[4] A magyar és a szovjet emlékmű karbantartási és kertészeti munkáinak fedezésére az 1949. évi költségvetésben 2000 forintot állapítottak meg.[5]

Jegyzetek

[1] MNL FML IV. 415b. Sárbogárdi járás főszolgabírájának iratai.Hősi emlékművek. 2761/1927.

[2] MNL FML IV. 415b. Sárbogárdi járás főszolgabírájának iratai.Hősi emlékművek. 3751/1926.

[3] MNL FML IV. 415b. Sárbogárdi járás főszolgabírájának iratai. Hősi halottak, emlékművek. 550/1948.

[4] MNL FML V.111a. Cece nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek.1948. 22. p.

[5] MNL FML V.111a. Cece nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek.1948. 37. p.

 

MNL FML IV. 415b. Sárbogárdi járás főszolgabírájának iratai. Hősi emlékművek. 2761/1927.

MNL FML IV. 415b. Sárbogárdi járás főszolgabírájának iratai. Hősi emlékművek. 2761/1927.

IV. 415b. Sárbogárdi járás főszolgabírájának iratai. V.332. Hősi halottak, emlékművek. 550/1948.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.